Oppvekstvilkår og helse - Hva vet vi om sammenhengene?

På morgenen 25. januar vil det arrangeres en FAGfrokost på Legenes hus. . Til FAGfrokosten har vi invitert leger og forskere som jobber med spørsmål knyttet til sammenhengen mellom belastninger i oppveksten og senere uhelse i voksen alder.

Blant annet vil forsker og allmennlege Linn Getz vil snakke om sammenhengen mellom livserfaringer og biologi, forsker Warsame Abdullahi Ali vil innlede om psykisk helse blant minoritetsungdom og psykiater Trude Fixdal vil prøve å besvare spørsmålene " Vil noen alltid bli syke? Og blir alle friske om alle gjør de rette tingene alltid?"

I tillegg blir det panelsamtale, ledet av Anna Kristine Bergem, psykiater og fagrådgiver på Pårørendesenteret. Barn som pårørende er et stort interessefelt for Anne Kristine og hun har skrevet flere bøker om temaet.

Fagfrokosten er en oppfølging av resolusjonen om sosial ulikhet i helse som ble vedtatt av Legeforeningens faglandsråd i 2021

Heldigvis er det mulig å delta både fysisk og digitalt. Om du ønsker å delta fysisk melder du deg på her, men vær rask - det er få plasser og førstemann til mølla.

Endelig program legges ut så snart det er klart.

Det blir lett servering og arrangementet er gratis.