Fag
TEMA

Forskning

Legeforeningen arbeider for å bedre den medisinske forskningen og legeforskernes kår i Norge. Det er av overordnet betydning at leger er med på å forme fagets fremtid ved å delta i forskning og utvikling.
Forskning - Illustrasjonsbilde
Aktuelle videoer