Spesialiteter
SPESIALITET

Nukleærmedisin

En spesialist i nukleærmedisin utreder og diagnostiserer sykdommer ved å injisere radioaktivt sporstoff i pasienten, og deretter avbilde radioaktivitet i vevet med spesielle kameraer og måleapparater. På denne siden finner du informasjon om hva som skal til for å bli spesialist i nukleærmedisin, relevante kurs og jobber, samt faglig informasjon for nukleærmedisinere.
Pasient som blir skannet fra Istockphoto.com Foto: JohnnyGreig