Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Samfunnsmedisin

Gammel ordning

Gammel ordning for spesialistutdanningen gjaldt frem til ny spesialistforskrift trådte i kraft 1. mars 2019 for utdanningens andre og tredje del.

Lege i spesialisering (LIS) i samfunnsmedisin kan søke om spesialistgodkjenning etter gammel ordning frem til 1. mars 2025. Øvrige LIS skal følge ny spesialitetsstruktur.