Gammel ordning

Gammel ordning for spesialistutdanningen gjaldt frem til ny spesialistforskrift trådte i kraft 1. mars 2019 for utdanningens andre og tredje del.

Lege i spesialisering (LIS) i samfunnsmedisin kan søke om spesialistgodkjenning etter gammel ordning frem til 1. mars 2025. Øvrige LIS skal følge ny spesialitetsstruktur.