Norsk revmatologisk forening

Aktuelle saker

Digitalt bindevevsseminar

23. februar 2021
Digitalt bindevevsseminar 11. mars DET ER KLART FOR ÅRETS BINDEVEVSSEMINAR, SOM BLIR DIGITALT. TEMA ER KORONA OG REDUSERT IMMUNFORSVAR. Fjorårets bindevevsseminar ble dessverre avlyst. Men i år er vi i gang igjen. Seminaret blir tilgjengelig fra 11. mars kl. 12.00 på NRFs Youtube-kanal og Facebook. Du kan se det da, eller på et senere tidspunkt som passer bedre for deg. Årets tema er korona. Det blir to foredrag, ett om korona for deg med redusert immunforsvar og ett om vaksinen. Det er henholdsvis overlegene Magnhild Eide Macpherson og Børre Fevang som foreleser. Deretter blir det svar på forhåndsinnsendte spørsmål, overlegene Machperson, Fevang, Øyvind Midtvedt og Øyvind Molberg svarer. Send inn spørsmålene dine innen 8. mars til bindevevssykdom@ous-hf.no. Seminaret er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Lærings- og mestringssenteret på Rikshospitalet, og NRF.

Skandinaviske revmatologikongressen 2021

19. februar 2021
Hei kjære kolleger! NRF ønsker sammen med SCR 2021s vitenskapelige komité å slå et slag for årets revmatologiske begivenhet, nemlig SCR i Ålesund i september. Vi håper at så mange som mulig fra alle revmatologiske miljøer i Norge har mulighet å delta og at det lar seg gjøre. Se vedlagt brev under:

Covid‐19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

03. februar 2021
Her er oppdatert versjon av veilederen "Covid‐19: Informasjon for pasienter med revmatisk sykdom".

Undersøkelse arbeidsmiljø

26. januar 2021
Hei, Kollegaer fra Østerrike gjennomfører en undersøkelse om arbeidsmiljø hos revmatologer. Hvis du er interessert å delta så se linken her nedenfor:

EULAR-oppdatering COVID-19 vaksine

27. desember 2020
Hei kjære kolleger, håper juleferien har fart godt med dere alle. Vedlagt er oppdatert informasjon om COVID-19 vaksine og revmatisk sykdom fra EULAR, både det vi vet og det vi vet at vi ikke vet.

Nytt fra Fagrådet

22. desember 2020
Nytt fra Fagrådet Prosedyrene om SLE og osteoporose er nå på høring, med frist 260121. Prosedyren om ANCA assosiert vaskulitt er også på høring, med frist 280221. Alle tre er tilgjengelige på norskrevmatologi.no og i appen MyMedicalBooks. Vi ser fram til å ta imot innspill fra alle landets avdelinger og avtalespesialister! Den siste versjonen av Covid-19 veileder for helsepersonell (revmatologi) og informasjon for pasienter med revmatisk inflammatorisk revmatisk sykdom er også tilgjengelig på norskrevmatologi.no og i appen MyMedicalBooks.

Kurs: Ultralyddiagnostikk del 2, Sonopatologi

22. desember 2020
Informasjon fra Hilde Hammer: Ultralydkursene er nå anbefalte kurs, og derfor er det synd om noen må vente på kurs og få problemer med å få ferdig sin spesialitet. I tillegg er UL kursene nyttige for de fleste klinikerne i faget. Pga korona-pandemien ble det ikke arrangert noen UL-kurs i år. Siden det er vanskelig å si hvor lenge vi ikke kan møtes for slike kurs (som egentlig er hands-on), har jeg i samarbeid med NRF styret ved Helena, vurdert at vi bør arrangere et digitalt sonopatologi-kurs denne våren. Det teoretiske innholdet i kurset er da som de ordinære kursene, men siden det ikke blir hands-on, men behov for en del mer pauser under et digitalt kurs, blir det kun et 2-dagers kurs (i stedet for 3 dager som ved fysisk kurs). Link til kurspåmelding: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/ultralyddiagnostikk-del-2-sonopatologi?fbclid=IwAR2Z9jWA_zdlQdQLC1qufi5UvrJ_aamILnVl_L1IHAzrW3UtoSYmX4CA_sE

Presentasjoner fra Julekurset 2020

27. november 2020
Her er presentasjonene mottatt fra julekurset 2020, dersom jeg får flere blir disse lagt til etterhvert.

Presentasjoner LIS-kurs 2020

26. november 2020
Her er presentasjonene fra både LIS-kurset. Flere vil bli lagt ut så snart de er oss i hende. Dere må være innlogget på legeforeningens side for å få tilgang til PDF-filene, som her ligger som dokumentlenker nederst.

Side 1 av 11