Norsk revmatologisk forening

Aktuelle saker

Nasjonal veileder i revmatologi

19. juni 2020
Kjære kolleger, på vegne av fagrådet har vi gleden av å presenterer Nasjonal veileder i revmatologi elektronisk på https://norskrevmatologi.no/ og i appen MyMedical books.

Grønn kongress 2020 Fredag 19. juni 2020

20. mai 2020
Kjære kolleger, beskjed fra Diakonhjemmet: Vi har gleden av å invitere til virtuell fagdag for revmatologi fredag 19. juni kl 08:30-16. Program for dagen er vedlagt. Alle faggrupper som arbeider innen revmatologi i Norge er hjertelig velkommen til å delta. Arrangementet er gratis. Denne våren planla Diakonhjemmet og RH en felles fagdag med oppsummering av nyheter fra EULAR 2020 – såkalt Grønn kongress. Hensikten med Grønn kongress var å gi mange tilgang til faglig oppdatering, men med et så minimalt klimaavtrykk som mulig. Det opprinnelige arrangementet måtte vi avlyse på grunn av smittesituasjonen i Norge denne våren, og det er lenge til vi kan møtes til konferanser innen revmatologi på vanlig måte igjen. Vi ønsker derfor å bruke teknologien til formidling av ny forskning, kunnskap og diskusjon i denne perioden, og arrangerer en virtuell Grønn kongress for alle interesserte fagfolk i hele landet! Grønn kongress vil gi deg høydepunktene innen sentrale revmatologiske tema. Forelesere fra Diakonhjemmet sykehus og Rikshospitalet vil snakke om de viktigste nyheter innen enkelte fagområder som ble presentert på EULAR 2020. Vi gir også spesiell oppmerksomhet til store RCT’er mange av oss har deltatt i og som nå presenterer sine resultater for første gang. Vi vil bruke videoløsningen Join som leveres av Norsk helsenett. Join er en nettleserbasert løsning som ikke krever nedlastning. Tilgangen til Grønn kongress kan gjøres via videokonferansefasiliteter fra NHN eller www.join.nhn.no via nettleseren på nettbrett, telefon eller PC. Nummeret til det virtuelle auditoriet er 711980. Påmeldingsfrist 15. juni. Bruksanvisning og mulighet for testpålogging i Join vil bli sendt ut til alle som melder seg på. Link til påmelding Grønn kongress 2020: https://response.questback.com/diakonhjemmetsykehus/7kkvytdgla Spørsmål? Kontakt oss gjerne på Gronn.kongress@diakonsyk.no Arrangementet kan avlyses på kort varsel dersom COVID-situasjonen tilsier at møtet likevel ikke er gjennomførbart. Vi håper mange vil bli med og delta på felles revmatologisk fagdag!

SCR Ålesund 2021

13. mai 2020
Kjære kolleger, som mange har fått med seg er Scandinavian Congress of Rheumatology (SCR) Ålesund flyttet til 2021, dette grunnet utbrudd av COVID-19. Det er opprettet en ny internettside og vi viser til den for oppdatert informasjon og ønsker dere alle hjertelig velkommen til SCR Ålesund i 2021. http://www.scr2021.no/

Oppdatert COVID-19 pasientinformasjon

27. april 2020
Kjære kolleger Her er en ny oppdatering av pasientinformasjon "Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom". Både styret og fagrådet i Norsk revmatologisk forening støtter veilederen, og vi vil takke alle som har bidratt i arbeidet. Dokumentet er ment for å brukes, administrer til sykepleiere og del gjerne med andre kolleger og fagrupper!

Oppdatert COVID-19 veileder

27. april 2020
Kjære revmatologer Vedlagt er en ny oppdatert versjon av "Covid-19: Veileder for helsepersonell (revmatolog)". Både styret og fagrådet i Norsk revmatologisk forening støtter veilederen, og vi takker alle som har bidratt i arbeidet. Dokumentet er ment for å brukes, så del gjerne med andre kolleger og fagrupper. Det er også laget pasientinformasjon som er distribuert separat.

Avtaleheimel i revmatologi i Stavangerområdet

15. april 2020
100 % avtaleheimel for godkjend spesialist i revmatologi er ledig i Stavangerområdet frå 01.02.2021, eller etter avtale. NB kort søknadsfrist 21.04.2020. LINK: https://www.legejobber.no/Annonse/?wid=35259

EULAR 2020 blir en virtuell konferanse

28. mars 2020
Kjære kolleger, det har kommet en kunngjøring fra EULAR om at årets konferanse vil bli en virtuell konferanse grunnet utbrudd av COVID-19. Det blir altså ikke et fysiske møte i Frankfurt som planlagt. EULAR lover at de skal gjennomføre en spennende konferanse med et program av høy kvalitet og det jobbes nå intenst med å lage løsninger for dette. Mer informasjon vil nok komme etterhvert. Vedlagt er offisiell uttalelse fra EULAR vedrørende saken.

EULAR COVID-19 database

28. mars 2020
EULAR lanserer COVID-19 database for pasienter med revmatisk sykdom og infeksjon med COVID-19, vedlagt er link til databasen og EULARs informasjonskriv om databasen: https://www.redcap.rss.mhs.man.ac.uk/surveys/?s=NEXNJFWX38

Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

25. mars 2020
Her er oppdatert pasientinformasjon "Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom". Dokumentet er utarbeidet av professorene ved revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus og OUS Rikshospitalet, og er godkjent av professorer i alle helseforetak. Både styret og fagrådet i Norsk revmatologisk forening støtter veilederen, og vi vil takker alle som har bidratt i arbeidet som er gjort! Dokumentet er ment for å brukes, administrer til sykepleiere og del gjerne med andre kolleger og fagrupper!

Side 1 av 8