Norsk revmatologisk forening

Aktuelle saker

Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

06. oktober 2021
Oppdatering av pasientinformasjon "Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom"

Husk å sende abstrakts og nominer kandidater til klinikerprisen 2021

21. september 2021
Det nærmer seg årets JULEKURS i Norsk revmatologisk forening på Clarion Hotell og Congress, Oslo Airport Gardermoen 24. - 26. november 2021. Etter digital gjennomføring i fjor, satser vi igjen på tilstedekurs, husk derfor å sende inn abstracts og nominer kandidater til klinikerpris.

Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3.dose med vaksine mot covid-19

14. september 2021
Fagspesialister fra revmatologi, gastromedisin, hudsykdommer, nevrologi og infeksjonsmedisin har utarbeidet en felles anbefaling om hvilke pasienter med immunmedierte lidelser på immundempende behandling som bør tilbys en tredje vaksine mot covid-19. Vi har videre laget et felles forslag til hvordan pasientene skal få informasjon og hvordan kommunehelsetjenesten skal vite at de vaksinerer de aktuelle pasientene. Siste oppdatering 23.09.21

EDU049 Task Force on Standards for the training of European Rheumatologists aims at harmonizing Rheumatology training across Europe

08. september 2021
Hei kjære kolleger, EULAR har laget en spørreundersøkelse om hva revmatologer anser som viktig i utdanningen av revmatologer (EDU049 Task Force on Standards for the training of European Rheumatologists aims at harmonizing Rheumatology training across Europe). For deltakelse følg linken under, for en komplett beskrivelse se vedlegget under.

Revmapreg konferanse - spørreundersøkelse

27. juli 2021
Hei kjære kolleger, Marianne Wallenius har sendt følgende forespørsel som jeg ønsker å dele: «I forbindelse med Rheumapreg kongressen 2021 som skal arrangeres digitalt 26.-28.8, har det vært etablert tre arbeidsgrupper. Jeg har sittet i arbeidsgruppe 2 som har utarbeidet en del spørsmål vi ønsker å stille revmatologer i ulike land. Hensikten er å finne mer ut om hva kolleger faktisk gjør/ klinisk praksis. Resultatene vil danne grunnlag for diskusjon ved kongressen og skal ikke publiseres noe sted.»

Revmatologen juni 2021

17. juni 2021
Siste nummer av Revmatologen er nå tilgjengelig i elektronisk format:

Julekurset 2021

09. juni 2021
Informasjon fra kurskomiteen!

NRFs Forskningsfond

27. mai 2021
NRFs Forskningsfond og Overlege Jan A.Pahles legat

Norsk RheumaBulletin - Revmatologen

18. mai 2021
Medlemsbladet Revmatologen, tidligere kalt Norsk Rheumabulletin fra 2018 er nå tilgjengelig på nett.

Side 1 av 12