Norsk revmatologisk forening

Aktuelle saker

Oppdatert pasientveileder COVID-19

23. november 2020
Kjære kolleger, vedlagt følger en 4. oppdatering av covid-19 pasientveilederen "Ny oppdatering av "Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom". Jeg ber dere dele dette gjennom deres formidlingskanaler som tidligere.

Husk å sende abstrakts og nominer kandidater til klinikerprisen 2020!

26. oktober 2020
Det nærmer seg julekurset, husk å sende abstracts og nominere kandidater til klinikerprisen. Forslag bes sendes innen 1.november til sekretær i NRF anna.birgitte.aga@gmail.com.

Oppdatert RA-prosedyre

16. oktober 2020
Ny oppdatert RA-prosedyre er publisert idag på norskrevmatologi.no: https://norskrevmatologi.no/index.php?action=showtopic&topic=kh5aS3AF

Nytt fra Fagrådet

05. oktober 2020
I slutten av juni i år lanserte vi Nasjonal veileder i revmatologi elektronisk på norskrevmatologi.no og i appen MyMedical books. Begge plattformer er operative, og prosedyrene som før lå som PDF på hjemmesiden til norsk revmatologisk forening er nå publisert elektronisk.

Revmatologen digitaliseres

02. oktober 2020
I samarbeid med Mediehuset vil kommende utgaven av Revmatologen bli lansert i en ny digital plattform og et tilhørende elektronisk nyhetsbrev i tillegg til papirutgave. Nyhetsbrevet distribueres fire ganger i året til alle abonnenter og inneholder et utvalg av artikler som er verdt å lese og nyheter fra hvert nummer. Mottar du ikke nyhetsbrevet? Logg inn på legeforeningens nettside og oppdater adressen din: https://www.legeforeningen.no/login

Julekurs og LIS-kurs 2020 blir digitalt!

20. august 2020
Grunnet smittevernshensyn vurderer styret i NRF at det dessverre ikke er mulig å gjennomføre planlagte julekurs og LIS-kurset som fysiske møter i år, og julekurs og LIS-seminar 2020 blir derfor elektronisk. Kurskomiteen arbeider nå med å en løsning for å gjennomføre elektroniske kurs, og nærmere informasjon om dette kommer etter hvert. Alle medlemmer i NRF oppfordres selvsagt til å melde seg på både det elektroniske LIS-kurset og hovedkurset på tross av dette. Vi oppfordrer også til innsending av abstracts, det vil bli gjennomført muntlig fremlegging av abstracts og deles ut pris for beste abstract, mens posterseksjonen følgelig må utgå. Årsmøtet i NRF vil som vanlig vil bli holdt etter siste foredrag torsdag den 26.11. Vel møtt til digitalt julemøte 2020!

Nominer kandidater til klinikerprisen 2020

20. august 2020
NRF lyser ut den årlige Klinikerprisen på kr 25 000. Kandidatene skal være aktive kliniske revmatologer som har gjort en spesiell innsats for pasientene og faget vårt. Se vedlegg for ytterligere informasjon. Forslag bes sendes innen 1.november til sekretær i NRF anna.birgitte.aga@gmail.com. Prisen vil bli utdelt i forbindelse med årets julekurs.

MUSS-konferansen 2020

19. august 2020
Den 19.-20. november 2020 arrangeres den 9. Nasjonale forskningskonferansen innen muskelskjeletthelse (MUSS konferansen) på Comfort Hotel Runway, Gardermoen. Konferansen er aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interesserte i muskelskjeletthelse. Konferansen er tverrfaglig og går over to dager med spennende foredrag og oppdatert forskning på muskelskjelettskader, sykdommer og plager. Deltakerne har i år mulighet til å delta på konferanse enten via webinar eller ved tilstedeværelse på Comfort hotel Runway, Gardermoen. Adresse til konferansens hjemmeside er www.muss.no. Her er det informasjon om konferansens program, påmelding og innsending av abstrakt til poster og frie foredrag. Vedlagt program under.

Kurs: ”Komplementsystemet – biologisk funktion och klinisk diagnostik”

12. august 2020
Med forbehold om reiseforbud og situasjon ift COVID-19: Kursen ”Komplementsystemet – biologisk funktion och klinisk diagnostik” som omhandler komplement-assosierte inflammatoriske systemsykdommer og nyresykdommer arrangeres i i Lund, Sverige. 6-9 oktober 2020 Lenke: https://luvit.education.lu.se/LUCE/activities/activitydetails_ext.aspx?id=1663

Side 1 av 10