Norsk revmatologisk forening

Aktuelle saker

EULAR 2020 blir en virtuell konferanse

28. mars 2020
Kjære kolleger, det har kommet en kunngjøring fra EULAR om at årets konferanse vil bli en virtuell konferanse grunnet utbrudd av COVID-19. Det blir altså ikke et fysiske møte i Frankfurt som planlagt. EULAR lover at de skal gjennomføre en spennende konferanse med et program av høy kvalitet og det jobbes nå intenst med å lage løsninger for dette. Mer informasjon vil nok komme etterhvert. Vedlagt er offisiell uttalelse fra EULAR vedrørende saken.

EULAR COVID-19 database

28. mars 2020
EULAR lanserer COVID-19 database for pasienter med revmatisk sykdom og infeksjon med COVID-19, vedlagt er link til databasen og EULARs informasjonskriv om databasen: https://www.redcap.rss.mhs.man.ac.uk/surveys/?s=NEXNJFWX38

Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

25. mars 2020
Her er oppdatert pasientinformasjon "Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom". Dokumentet er utarbeidet av professorene ved revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus og OUS Rikshospitalet, og er godkjent av professorer i alle helseforetak. Både styret og fagrådet i Norsk revmatologisk forening støtter veilederen, og vi vil takker alle som har bidratt i arbeidet som er gjort! Dokumentet er ment for å brukes, administrer til sykepleiere og del gjerne med andre kolleger og fagrupper!

COVID-19 oppdatert veileder

25. mars 2020
Vedlagt er en oppdatert versjon av "Covid-19: Veileder for helsepersonell (revmatolog)". Dokumentet er utarbeidet av professorene ved revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus og OUS Rikshospitalet, og er godkjent av professorer i alle helseforetak. Både styret og fagrådet i Norsk revmatologisk forening støtter veilederen, og vi vil takker alle som har bidratt i arbeidet som er gjort! Dokumentet er ment for å brukes så del gjerne med andre kolleger og fagrupper. Det er også laget pasientinformasjon som vil bli distribuert separat.

Covid-19: Veileder for helsepersonell

16. mars 2020
Kjære alle revmatologer Vedlagt "Covid-19: Veileder for helsepersonell (revmatologi)". Dokumentet er utarbeidet av professorene ved revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus. Styret og fagrådet i Norsk revmatologisk forening støtter veilederen, og takker Diakonhjemmet sykehus for det intensive gode arbeidet som er gjort! Dokumentet er ment for å brukes - det er bare å dele med alle kolleger og fagrupper!

Coronavirus: råd og anbefalinger

05. mars 2020
Norsk revmatologisk forening oppfordrer til å benytte seg av Folkehelseinstituttets nettside med oppdaterte råd og anbefalinger for risikopasienter i forhold til coronavirus. Her finnes det linker til andre oppdaterte sider, og denne siden kan brukes av både pasienter og behandlere. Det foreligger for øyeblikket ikke informasjon som tilsier at det er anbefalt å seponere immunsuppresjon for pasienter som bruker slike medikamenter.

Stillingsutlysning PH.D. Stipendiat

24. februar 2020
Ph.D. Stipendiat Ved Revmatologisk avdeling er det ledig stilling for stipendiat som ønsker å ta graden PhD. For stillingen kreves medisinsk embetseksamen. Det forutsetter at stipendiaten deltar i PhD-programmet ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og gjennomfører prosjektet i løpet av tilsettingsperioden, som er tre år i full stilling. Stipendiaten vil bli tilknyttet NOR-DMARD, som er en nasjonal, åpen, multisenter, observasjonell langtidsstudie som ser på bruken av biologiske legemidler hos pasienter med inflammatoriske leddsykdommer. NOR-DMARD ble startet opp i 2000 og inkluderer over 15 000 pasientforløp. Fra 2012 har datainnsamlingen inkludert blodprøver til biobank, og stipendiaten vil først og fremst jobbe med analyse av legemiddelnivåer og forekomsten av anti-legemiddel-antistoffer i disse blodprøvene. Prosjektet foregår i nært samarbeid med Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS-DNR. Stillingen vil gi god innsikt i klinisk forskning, og stipendiaten vil gå inn i et etablert studieteam bestående av forskere fra kliniske fag, laboratoriefag og statistikere. Stipendiatstillingen er finansiert ved midler fra Helse Sør-Øst som forutsetter tilsetting innen 1.12.2020. Vi søker en stipendiat som: • Har gode samarbeidsevner • Viser motivasjon og engasjement • Tar ansvar, har stor arbeidskapasitet og kan jobbe selvstendig • Har gode ferdigheter innen kommunikasjon og presentasjon • Har gode norsk og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig • Klinisk erfaring innen revmatologi er en fordel, men ikke et krav Vi kan tilby: • Spennende og varierte oppgaver • God veiledning i et hyggelig og dynamisk akademisk miljø • Gode velferdsordninger • Lønn i henhold til særavtalen for Diakonhjemmet Sykehus • Mulighet til å leie bolig på sykehusområdet • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke Om rekrutteringen: Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial som forsker slik dette fremgår av søknaden, CV og publikasjonsliste. I tillegg tas det hensyn til yrkeserfaring og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. For å søke vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema. Søknaden skal inneholde: • Søknad og CV • Kopi av vitnemål og attester • Fullstendig publikasjonsliste • Kontaktinformasjon til to referanser De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen, motivasjon og utviklingspotensialet for de ulike oppgavene som er tillagt stillingen. Inntrykk fra intervjuet vil i tillegg til den faglige vurderingen danne grunnlag for tilsetting i stillingen. Kontaktperson: Overlege Guro Løvik Goll telefon 22 45 42 56 / 90 88 58 59 Søknadsfrist: 26.02. 2020 Utlysningstekst står under og ligger på https://www.legejobber.no/Annonse/?wid=34871

SCR Ålesund 2020

10. februar 2020
Den 2.-5. september 2020 er det duket for et stort høydepunkt for norsk revmatologi, da vakre Ålesund er vertskap for den 38. SCR kongressen. Både den lokale komiteen, SCR sentralt og de faglige ansvarlige informerer om at de ligger godt i rute. Dette blir en fest!

Arbeidsgruppe: Strategiplan 2021-25

10. februar 2020
Styret i Norsk revmatologisk forening forslår at det opprettes en arbeidsgruppe som kan begynne arbeidet med strategiplan for perioden 2021-25. Det er ønskelig at arbeidsgruppen består av 5 medlemmer, og om mulig med representanter fra alle de regionale helseforetakene. Forslag til kandidater bes sendes til styret ved sekretær Anna-Birgitte Aga (anna.birgitte.aga@gmail.com) og medlemmer som er motiverte for å bli med på dette arbeidet kan melde sin interesse direkte innen 1. mars 2020.

Side 1 av 8