Norsk revmatologisk forening

Aktuelle saker

NRF og Diakonhjemmet sykehus AS har gleden av å presentere et nytt kurs: Avansert ultralyd for spesialister i revmatologi

24. juni 2022
Onsdag 8. – fredag 10. februar 2023 Ultralydkurs med normal anatomi og patologi i forelesninger og normal anatomi ved hands-on. Valg av nivå tilpasset revmatologer med forskjellig grad av UL erfaring.

Revmatologen nr 2 2022

21. juni 2022
Hei kjære kolleger, jeg vil bare opplyse om at siste nummer av Revmatologen nr. 2, 2022 nå er online. Dette nummeret er et spesialnummer som presenterer barnerevmatologien i Norge. Ellers vil jeg benytte anledningen til å ønske alle en god sommer.

Program og påmelding til NRFs julekurs 2022

10. juni 2022
Kjære medlemmer i Norsk Revmatologisk forening! Det er en glede å kunne invitere til NRFs julekurs 2022 som vil foregå på Thon Hotell Arena i Lillestrøm fra 23. til 25. november. Her følger informasjon om program, påmelding samt presentasjon av abstrakts og postere.

NRFs strategiplan 2021-2025

18. mai 2022
Norsk Revmatologisk Forening (NRF) arbeider for å fremme og utvikle det medisinske fagfeltet revmatologi på nasjonalt nivå. Foreningens langsiktige og overordnede målsetninger og prioriteringer beskrives i strategiplaner med fem års tidshorisont. NRF sin strategiplan for perioden 2021-2025 omtaler foreningens prioriterte satsninger innenfor de fire ansvarsområdene for spesialisthelsetjenesten (pasientbehandling, forskning, utdanning og opplæring). Denne planen ble presentert på årsmøtet 2021. Denne strategiplanen legger grunnlaget for det videre arbeidet til NRF i årene fremover, og styret i NRF ønsker derfor å dele strategiplanen i sin helhet. Under følger en kort beskrivelse av NRFs viktigste satsninger innenfor de ulike ansvarsområdene.

Oppdatert Covid-19 informasjon

02. mai 2022
Informasjon fra Fagrådet. Nasjonal veileder i revmatologi har nå ny og oppdatert Covid-19 informasjon. Siste nytt er oppdatert informasjon om 5. vaksinedose.

LIS-kurs og julekurs 23.11-25.11

01. april 2022
Årets LIS-kur og juleseminar blir 23.11 og julekurset den 24.11-25.11, hold av datoene: 23/11: LIS-kurset «Clinical pearls» foregår samtidig som NRFs seminar om rekruttering av fremtidens revmatologer 24.-25/11: Julekurset Sted: Thon Hotell Arena Lillestrøm

Revmatologen nr. 1 ,2022

29. mars 2022
Siste nummer av Revmatologen er på plass.

EULAR news

29. mars 2022
EULAR is pleased to announce a new bursary opportunity for National Scientific Society members to attend the EULAR European Congress of Rheumatology, winning: • complimentary registration to EULAR 2022 Congress onsite access (1-4 June), including on-demand access until 31July 2022. • access to EULAR Hotel preferential rate booking links (subject to availability) Candidacy terms and conditions: • The candidate must have submitted an abstract to EULAR 2022 (deadline, 31 January) and/or submit a research proposal to EMEUNET Research Networking activity (deadline, 1 April). • The candidate must be 40 years old or less. • The candidate must be a member of the National scientific society This year at EULAR 2022, each EULAR National Scientific Society can nominate up to five (5) candidates to be granted this bursary. Please complete the form by inserting the required information of your candidate(s). within 10 April (kindly note that we cannot accept late applications).

Seminar - Norsk forening for ultralyd–diagnostikk

14. februar 2022
Kjære kolleger, jeg deler herved en nyhet om årets seminar fra Norsk forening for ultralyd–diagnostikk (NFUD).

Side 1 av 14