Norsk revmatologisk forening

Aktuelle saker

Kurs: ”Komplementsystemet – biologisk funktion och klinisk diagnostik”

12. august 2020
Med forbehold om reiseforbud og situasjon ift COVID-19: Kursen ”Komplementsystemet – biologisk funktion och klinisk diagnostik” som omhandler komplement-assosierte inflammatoriske systemsykdommer og nyresykdommer arrangeres i i Lund, Sverige. 6-9 oktober 2020 Lenke: https://luvit.education.lu.se/LUCE/activities/activitydetails_ext.aspx?id=1663

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs ultralydkurs

06. august 2020
Med pandemi-forbehold om reiseforbud deler jeg en invitasjon fra Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab som inviterer til 24. Kursus i MUSKULOSKELETAL ULTRALYD På Hvidovre Hospital Billeddiagnostisk afdeling, GILDHØJ Privathospital 2. til 4. September 2020 Sted: Auditorium 1, HVIDOVRE Hospital. Form: 3 dages eksternatkursus med forelæsninger, patient-demonstrationer og praktiske øvelser. Målgruppe: Radiologer, Ortopædkirurger, Reumatologer og andre interesserede. Indhold: Basale fysiske principper. Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske applikationer herunder: skulder, hofte, knæ, ankel/fod, albue, håndled/hånd, power Doppler, ultralyd-vejledte interventionelle procedurer (biopsi, drænage, steroid injektioner). Deltagerne skal selv udføre ultralydundersøgelser af bevægeapparatet. Akkreditering: Kurset anbefales af : Dansk Radiologisk Selskab (giver 18 CME-point) Dansk Ortopædkirurgisk Selskab Dansk Idrætsmedicinsk Selskab Dansk Reumatologisk Selskab European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR) Kurset tildeles 18 CME-point og svarer til EFSUMB´s level 1 kursus (European Federation for Societies in Ultrasound in Medicine and Biology). Kursusledere: Michel Court-Payen, Overlæge, PhD, Billeddiagnostisk afdeling, Gildhøj Privathospital Akram Dakhil Delfi, Overlæge, Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Merete Kønig, Overlæge, PhD, Radiologisk afdeling, Gentofte Hospital Undervisere: Danske forelæsere med erfaring indenfor muskuloskeletal ultralyd. Gæsteforelæsere: Philippe Peetrons, Centre Hospitalier Molière, Bruxelles, Belgium Andrew Grainger, Cambridge, U.K. Kursusafgift: 3.700 kr., som inkluderer frokostbuffet og kaffe. Kursusafgiften for medlemmer af de ovennævnte selskaber, som godkender kurset, samt associerede skandinaviske selskaber, er reduceret til 3.500 kr. Tilmelding: ultralyd16@gmail.com Kursussekretær Annette Matthiesen senest den 28. august 2020. abl

Velkommen til julekurs i Norsk Revmatologisk Forening

06. august 2020
Kjære medlemmer, det nærmer seg årets JULEKURS i Norsk Revmatologisk Forening på Clarion Hotell og Congress, Oslo Airport Gardermoen 25. -27. november 2019. Kursene ligger nå klare for påmelding i kurskatalogen. Velkommen! Vi håper det blir muligheter til å gjennomføre kurset på vanlig måte tross koronapandemi. Dersom smittesituasjonen endrer seg slik at tilstedemøte ikke blir mulig, blir det uansett elektronisk møte for LIS-kurset, hovedkurset og årsmøtet! I disse tider kan det være lurt å bestille reise som kan avbestilles. Her følger informasjon om program, påmelding og presentasjon av abstracts. 25.november avholdes LIS-kurs og NRF seminar parallelt. 26. og 27. november avholdes hovedkurset «Nyheter i revmatologi», og det er festmiddag om kvelden den 26. november. 1) LIS-kurset LIS-kurset – «Praktisk revmatologi ved artritt og bindevevssykdommer» - passer både for leger i spesialisering og for ferdige spesialister som ønsker oppfriskning. På LIS-kurset må man betale kursavgift og «dagpakke». Reiseutgifter og evt. hotellutgifter dekkes ikke av NRF. Dette må dekkes av Fond 3 i Legeforeningen eller arbeidsgiver. Lenke til program og påmelding: https://www.legeforeningen.no/kurs/2020/6/34066/#tab1 Påmeldingsfrist: 20.10.20 2) Hovedkurs, seminar, hotell og festmiddag Årets tema for NRF seminar er «Kurs i ny LIS utdanning – utfordringer og muligheter» Reiseutgifter og evt. overnatting dekkes ikke av NRF. 26.-27./11 avholdes hovedkurset «Nyheter i revmatologi», og det er festmiddag på kvelden 26.11. For hovedkurset må det betales kursavgift og dagpakke. Påmelding til festmiddag og hotell gjøres samtidig via legeforeningen, og betales direkte til hotellet ved utsjekk. Se «viktig informasjon» i kursannonsen for spesifikasjon av deltakerkategorier, alternativer og priser. Lenke til program og påmelding, inkludert festmiddag og hotell: https://www.legeforeningen.no/kurs/2020/6/34065/#tab1 Påmeldingsfrist 20.10.20 De som ønsker å melde seg på seminar, festmiddag eller overnatting UTEN deltakelse på julekurset velger kategori «gjest» Presentasjon av ny forskning fra de revmatologiske avdelinger Abstracts: Det er viktig å få innblikk i forskning som forgår rundt på revmatologiske avdelinger i landet, og vi håper at mange vil sende inn abstracts til julemøtet. Noen abstracts vil bli valgt ut av stipendutvalget til å presenteres muntlig på formiddagen torsdag 26. november. Abstracts som ønskes vurdert skal sendes til Anna-Birgitte Aga (anna.birgitte.aga@gmail.com) innen 1. november Det er en pris for beste abstract. Den vil bli utdelt under festmiddagen 26. november. De som presenterer abstracts vil ikke få honorar. Postere: Det er liberal presentasjon av postere. De skal inneholde revmatologisk forskning fra 2019-2020. Alle som har en interessant poster kan henge den opp torsdag 26. november. En ad Hoc- komite vil vurdere posterne, og det vil bli utdelt en pris for beste poster under festmiddagen. OBS: Man må selv ha med seg gummikitt for å henge opp posteren på veggen. Velkommen til julemøtet! Med vennlig hilsen kurskomiteen, ved Marte I. Sæther, kursleder

Klinisk immunologi og laboratoriediagnostikk

04. august 2020
"Anvendt immunologisk diagnostikk for klinikere" avholdes i uke 47. Kurset er obligatorisk for alle som skal bli spesialister i revmatologi etter "gammel ordning", og det har vært brukt som sideutdanning for flere medisinske spesialiteter. Vi planlegger nå et siste kurs for de som skal bli spesialister etter "gammel ordning". Det er ikke usannsynlig at kurset vil bli videreført som nasjonalt kurs i ny spesialistordning, men det må vi få komme tilbake til senere. Vi har på tidligere kurs hatt 35-40 deltagere, og kommer derfor under aktuell grense for tilstede-kurs. Vi har tidligere hatt kurset på Meet Ullevål (kurs-senteret på Ullevål stadion) og regionalt utdanningsutvalg i Helse Sør-Øst har gitt aksept for at vi kan bruke dem denne høsten også. Meet Ullevål har kapasitet til at vi kan ha minst 1 meter avstand mellom alle deltagere i forelesningssal og ellers følge alle gjeldende smitteverns-regler. Vi mener at kvalitet og utbytte av kurset blir langt bedre med tilstede -kurs og at dette, per dato, vil være trygt i forhold til smitte. Planlegger derfor med at kurset skal gå på Meet Ullevål i uke 47 (16.-20. november 2020). Link til kurssiden: https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/klinisk-immunologi-og-laboratoriediagnostikk?arrId=0

Nasjonal veileder i revmatologi

19. juni 2020
Kjære kolleger, på vegne av fagrådet har vi gleden av å presenterer Nasjonal veileder i revmatologi elektronisk på https://norskrevmatologi.no/ og i appen MyMedical books.

Grønn kongress 2020 Fredag 19. juni 2020

20. mai 2020
Kjære kolleger, beskjed fra Diakonhjemmet: Vi har gleden av å invitere til virtuell fagdag for revmatologi fredag 19. juni kl 08:30-16. Program for dagen er vedlagt. Alle faggrupper som arbeider innen revmatologi i Norge er hjertelig velkommen til å delta. Arrangementet er gratis. Denne våren planla Diakonhjemmet og RH en felles fagdag med oppsummering av nyheter fra EULAR 2020 – såkalt Grønn kongress. Hensikten med Grønn kongress var å gi mange tilgang til faglig oppdatering, men med et så minimalt klimaavtrykk som mulig. Det opprinnelige arrangementet måtte vi avlyse på grunn av smittesituasjonen i Norge denne våren, og det er lenge til vi kan møtes til konferanser innen revmatologi på vanlig måte igjen. Vi ønsker derfor å bruke teknologien til formidling av ny forskning, kunnskap og diskusjon i denne perioden, og arrangerer en virtuell Grønn kongress for alle interesserte fagfolk i hele landet! Grønn kongress vil gi deg høydepunktene innen sentrale revmatologiske tema. Forelesere fra Diakonhjemmet sykehus og Rikshospitalet vil snakke om de viktigste nyheter innen enkelte fagområder som ble presentert på EULAR 2020. Vi gir også spesiell oppmerksomhet til store RCT’er mange av oss har deltatt i og som nå presenterer sine resultater for første gang. Vi vil bruke videoløsningen Join som leveres av Norsk helsenett. Join er en nettleserbasert løsning som ikke krever nedlastning. Tilgangen til Grønn kongress kan gjøres via videokonferansefasiliteter fra NHN eller www.join.nhn.no via nettleseren på nettbrett, telefon eller PC. Nummeret til det virtuelle auditoriet er 711980. Påmeldingsfrist 15. juni. Bruksanvisning og mulighet for testpålogging i Join vil bli sendt ut til alle som melder seg på. Link til påmelding Grønn kongress 2020: https://response.questback.com/diakonhjemmetsykehus/7kkvytdgla Spørsmål? Kontakt oss gjerne på Gronn.kongress@diakonsyk.no Arrangementet kan avlyses på kort varsel dersom COVID-situasjonen tilsier at møtet likevel ikke er gjennomførbart. Vi håper mange vil bli med og delta på felles revmatologisk fagdag!

SCR Ålesund 2021

13. mai 2020
Kjære kolleger, som mange har fått med seg er Scandinavian Congress of Rheumatology (SCR) Ålesund flyttet til 2021, dette grunnet utbrudd av COVID-19. Det er opprettet en ny internettside og vi viser til den for oppdatert informasjon og ønsker dere alle hjertelig velkommen til SCR Ålesund i 2021. http://www.scr2021.no/

Oppdatert COVID-19 pasientinformasjon

27. april 2020
Kjære kolleger Her er en ny oppdatering av pasientinformasjon "Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom". Både styret og fagrådet i Norsk revmatologisk forening støtter veilederen, og vi vil takke alle som har bidratt i arbeidet. Dokumentet er ment for å brukes, administrer til sykepleiere og del gjerne med andre kolleger og fagrupper!

Oppdatert COVID-19 veileder

27. april 2020
Kjære revmatologer Vedlagt er en ny oppdatert versjon av "Covid-19: Veileder for helsepersonell (revmatolog)". Både styret og fagrådet i Norsk revmatologisk forening støtter veilederen, og vi takker alle som har bidratt i arbeidet. Dokumentet er ment for å brukes, så del gjerne med andre kolleger og fagrupper. Det er også laget pasientinformasjon som er distribuert separat.

Side 1 av 9