Norsk revmatologisk forening

Velkommen til vårt nettsted

Vi er en fagmedisk forening for revmatologer og leger i utdanning på vei til å bli revmatologer. Vårt formål er å arbeide for fremme av revmatologi som fag, både vitenskapelig og praktisk faglig. Pasientorganisasjonen for revmatiske sykdommer heter Norsk revmatikerforbund.

Lege og pasient revmatologisk behandling