bisfosfonater

Denne siden har lenker til informasjonsark om legemidler som inneholder bisfosfonater.

Aclasta inf.
alendronat
Bonviva tabl.
Bonviva inj.
Fosamax tbl.
Optinate Septimum tbl.