Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

bisfosfonater

10. februar 2012

Denne siden har lenker til informasjonsark om legemidler som inneholder bisfosfonater.

Aclasta inf.
alendronat
Bonviva tabl.
Bonviva inj.
Fosamax tbl.
Optinate Septimum tbl.