Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

kodein

10. februar 2012

Denne siden har lenker til informasjonsark om legemidler som inneholder kodein.

Paralgin Forte tbl.
Pinex Forte tbl.