kodein

Denne siden har lenker til informasjonsark om legemidler som inneholder kodein.

Paralgin Forte tbl.
Pinex Forte tbl.