kortisonholdige legemidler

Denne siden har lenker til pasientinformasjonsark om legemidler som inneholder kortikosteroider (kortison).

Celeston Chronodose inj.
Depo-Medrol inj.
Lederspan inj.
Prednisolon tbl.
Solu-Medrol inf.