Administrasjon og ledelse - samfunnsmedisin kurs F - januar/februar 2021

Kurset gjennomføres i januar-februar og inneholder digital undervisning, forberedelser/hjemmeoppgaver og avsluttende kurssamling 4.-5. februar.
nettkurs
Soria Moria

Kurs i administrasjon og ledelse går etter ny kursmodell januar-februar 2021. Dette er Kurs F i spesialistutdanningen. Kurset har et digitalt oppstartmøte i uke 2 og inneholder e-læring og forberedende hjemmeoppgaver før avsluttende kurssamling torsdag 4.2 - fredag 5.2. Som følge av pandemisituasjonen gjennomføres kurssamlingen digital, og ikke på Soria Moria, slik det var planlagt.

Oversikt over kursgjennomføring og læringsaktiviter: 
Programskisse-digital gjennomføring Kurs F 2021 vår Adm og ledelse.pdf

Faglig program
Kurs F gjennomføres i samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn og Norsam. Universitet er ansvarlig for faglig kursinnhold, mens Norsam er teknisk arrangør. Professor Terje P. Hagen er kursleder.

På universitets hjemmesider er det opprettet en egen nettside for kurset hvor dere finner kursprogram, forelesninger/presentasjoner og henvisning til faglitteratur.

Ny kursmodell: 
Kurs F arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs G (samhandling og rådgivning, kommunikasjon og formidling). Begge kurs har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Hovedpunkter:
Kurs F: 45 kurstimer
Antall deltakere 25
Start kurssamling torsdag 4.2 kl 10.00
Avslutning kurssamling fredag 5.2 kl 15.00
Kursavgift kr 5400

Læringsmål og kursgodkjenning:
Kursgodkjenning etter tidligere spesialistregelverk: 
- Samfunnsmedisin: 45 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialisering
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 8 timer for spesialisters etterutdanning
For leger som følger ny spesialistutdanning er kuset anbefalt læringsaktivitet med kobling til læringsmål som beskrevet i programskissen.

Gjennomføring og pandemi
Kurset består av digitale møter, forberedelser og en kurssamling over to dager. Alle deler må gjennomføres for å bli godkjent som obligatorisk kurs. Kursformatet medfører at kurssamlingen gjennomføres over kort tid, og forutsetter aktiv medvirkning og deltakelse. Det kan ikke påregnes permisjon fra kurssamlingen. Et viktig formål med samfunnsmedisinske kurs er etablering og vedlikehold av faglig nettverk. 

Pandemisituasjonen tilsier begrensninger og restriksjoner med hensyn til reisevirksomhet og arrangementer, som medfører at kurssamling på Soria Moria ikke kan gjennomføres. Det blir derfor en digital kurssamling og kurset avlyses ikke.  

Påmelding:
Påmeldingsfrist var 18.12.2020 Kurset er fulltegnet.

Fordeling av prioritering av kursplasser foretas etter påmeldingsfristen. Det sendes da ut tilbakemelding om man har fått kursplass eller ikke.

Vel møtt til kurs!
Terje P. Hagen, kursleder
Henning Mørland, Norsam