Kurs I - 2022 høst

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse ble arrangert høsten 2022 med oppstartsmøte 27. september og avsluttende kurssamling i Oslo 3.-4. november. Dette er Kurs I i spesialistutdanningen.
Legenes hus

Kurs i global helse arrangeres av Norsam i samarbeid med FHI. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert i første halvår. Dette er Kurs I i spesialistutdanningen. Kurset har digitalt oppstartmøte 27.9 og fortsetter med gjennomføring av forberedelser individuelt og i grupper i tiden frem mot kurssamling torsdag 3.11 - fredag 4.11. Kurssamlingen er lagt til Legenes hus i Oslo sentrum.

Kurs I arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs H (Forskningsmetode og kunnskapshåndtering). Begge kurs har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kursdeltakerne oppfordres til aktiv deltakelse og medivirkning. Kursmiddag torsdag 3.11 er å anse som en obligatorisk del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs I: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartmøte (digitalt) tirsdag 27.9 kl 14.30-16.30
Start kurssamling torsdag 3.11 kl 09.30
Avslutning kurssamling fredag 4.11 kl 15.00
Kursavgift kr 5700
Dagpakke/lunsj kr 325 pr kursdag. Kursmiddag kr 350.

Kursprogram, kursoppgave og litteratur:
Foreløpig_program_Kurs I_Global Helse_høst_2022.pdf
Forberedende oppgaver til kurs i global helse.pdf
Litteraturliste_Kurs I_Global Helse 2022_høst.pdf

Kurset er normert til 30 kurstimer. Kurssamlingen utgjør ca 15 kurstimer. Forventet tidsbruk til forberedelser individuelt og i grupper tilsvarer ca 15 timer.

Presentasjoner fra kurssamlingen: 
Presentasjoner fra kurssamlingen er sendt ut til kursdeltakerne, og blir ikke lagt ut på nettsiden. Kursdeltakere som ikke gjenfinner presentasjonene kan kontakte kurs.norsam@gmail.com

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-024, SAM-026, SAM-027, SAM-032, SAM-033, SAM-035, SAM-036, SAM-037, SAM-038, SAM-039 og SAM-040 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 10 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs H og Kurs I
Påmeldingsfrist var tirsdag 20 september.

Tildeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen og fordeling og prioritering skjer ut fra forløp i spesialistutdanningen. Det gis tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke, senest 22.9.

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres i Legenes hus i Oslo sentrum. Merk at det ikke er fellesbestilling av hotell til dette kurset. Kursdeltakere som har behov for hotellovernatting må bestille dette selv. 

Karine Nordstrand, kursleder 
Henning Mørland, Norsam