Kurs I - 2023 vår

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse arrangeres første halvår 2023 med oppstartsmøte 8. februar og avsluttende kurssamling på Soria Moria 15.-16. mars. Dette er Kurs I i spesialistutdanningen. Påmeldingsfrist var 31. januar 2023, kurset er fulltegnet.
Soria Moria kurs og konferansesenter

Kurs i global helse arrangeres av Norsam i samarbeid med FHI. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert i første halvår. Dette er Kurs I i spesialistutdanningen. Kurset har digitalt oppstartmøte 8. februar, og fortsetter med forberedende oppgaver i tiden frem mot kurssamling onsdag 15.3 - torsdag 16.3. Kurssamlingen er lagt til Soria Moria i Holmenkollen i Oslo.

Kurs I arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs B (Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid) og Kurs C (Folkehelsearbeid). Kursene har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i diskusjoner. Kursmiddag onsdag 15. mars inngår som en obligatorisk del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs I: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartmøte (digitalt) onsdag 8.2 kl 14.30-16.00
Start kurssamling onsdag 15.3 kl 09.30
Avslutning kurssamling torsdag 16.3 kl 15.00
Kursavgift kr 5600
Dagpakke/lunsj kr 400 pr kursdag. Kursmiddag kr 500.

Kursprogram, kursoppgave og litteratur:
Foreløpig program Kurs I 2023_vår.pdf
Forberedende oppgaver - Kurs I 2023_vår.pdf
Litteraturforberedelser Kurs I Global helse 2023_vår.pdf

Kurset er normert til 30 kurstimer. Kurssamlingen utgjør ca 15 kurstimer. Forventet tidsbruk til forberedelser individuelt og i grupper tilsvarer ca 15 timer.

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-024, SAM-026, SAM-027, SAM-032, SAM-033, SAM-035, SAM-036, SAM-037, SAM-038, SAM-039 og SAM-040 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 10 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Praktisk informasjon og påmelding: 
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs B, Kurs C og Kurs I.

Påmeldingsfrist var tirsdag 31. januar 2023. Tildeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen, og fordeling og prioritering skjer ut fra forløp i spesialistutdanningen. Det gis tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke. Tilbakemelding sendes ut i i slutten av uke 5.

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres på Soria Moria som er Legeforeningens kurs og konferansesenter. 

Velkommen på kurs!

Ingvild Fjeldheim, Karine Nordstrand og Trude Arnesen, kurskomite 
Henning Mørland, Norsam