Kurs C 2022 vår

Samfunnsmedisinkurs med tema forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid arrangeres første halvår 2022 med digitalt oppstartsmøte 24. februar og avsluttende kurssamling på Soria Moria i Oslo 24.-25. mars.
Soria Moria

Kurs i folkehelarbeid arrangeres av Norsam i samarbeid med NTNU og Universitetet i Oslo. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert i 2021. Dette er Kurs C i spesialistutdanningen. Kurset har oppstartmøte torsdag 24.2 og fortsetter med forberedelser og nettbasert gruppearbeid før kurssamling torsdag 24.3 - fredag 25.3 på Soria Moria på toppen av Holmenkollen i Oslo. 

Kurs C arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs B (Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid) og Kurs I (Global helse). Kursene har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i diskusjoner. Kursmiddag torsdag 24. mars er å anse som en obligatorisk del av programmet. Deltakelse er påkrevet både 24. og 25. mars.

Hovedpunkter:
Kurs C: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartsamling (digital) torsdag 24.2 kl 14-17
Start kurssamling torsdag 24.3 kl 9:30
Avslutning kurssamling fredag 25.3 kl 15:30  
Kursavgift kr 5300

Kursprogram, hjemmeoppgaver og litteratur:
Program samfunnsmedisinsk kurs C 24-25 mars 2022.pdf 
Litteraturliste kurs C folkehelsearbeid 2022.pdf

Presentasjoner fra kurssamlingen er sendt ut til kursdeltakerne. Presentasjoner vil ikke bli lagt ut på nettsiden. Kursdeltakere som ikke gjenfinner presentasjonene kan kontakte kurs.norsam@gmail.com.

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-009, SAM-016, SAM-018, SAM-026, SAM-027, SAM-032, SAM-033 og SAM-035 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: Godkjent som valgfritt kurs med 30 timer
- Arbeidsmedisin: Godkjent som valgfritt kurs med 10 timer

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for fire kurs:
- Kurs B, Kurs C. Kurs G og Kurs I 

Påmeldingsfrist var 4. februar. Tildeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen og fordeling og prioritering skjer ut fra forløp i spesialistutdanningen. Det gis tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke. 

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres på Soria Moria i Oslo

Betty Pettersen og Siri Seterelv, kursledere
Henning Mørland, Norsam