Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2018

Rådgivning og samhandling - kommunikasjon og formidling - Kurs G - Bodø 2018

Kurs G arrangeres i Bodø 24-27 september 2018. Kurset arrangeres av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam.
8. april 2018


Samfunnsmedisinkurs med innhold rådgivning og samhandling, kommunikasjon og formidling arrangeres i Bodø 24-27 september 2018. Kurs G arrangeres også denne gang av Nordland legeforening. Les mer om kurset og påmelding på nettsidene til Nordland legeforening:

Nordland legeforning
Nettside for kurs G 2018