Nordland legeforening

Lokalforening

Lokalforeningen for Nordland

Nordland legeforening er en lokalforening av DNLF. Foreningens skal fremme legeforeningens formål i området ved å ivareta fellesskapet blant legene og virke for deres felles interesser. Aktuelle saker publiseres fortløpende på Doktor i Nord og på Facebook.

Lofoten øy i Nord-Norge. Illustrasjonsfoto: Istockphoto.com Fotograf: ansonmiao

Aktuelt

Støttekollegaordningen illustrasjon av to mennesker som snakker sammen - blå logo
Kollegastøtte
Helse- og omsorgstilbud for alle leger og medisinstudenter

I en periode med påkjenninger er støttekollegenes oppgave å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning. Ressurssenteret Villa Sana er et tilbud til alle leger som trenger hjelp og støtte i kriser, og Trasoppklinikken gir hjelp til leger med rusproblem.

Medlemsnytt

All medlemskommunikasjon skjer nå enten via https://doktorinord.no/ og på FB-gruppene https://www.facebook.com/nordlandslege/ og https://www.facebook.com/doktorinord/

Vi tar i mot tips om saker dere ønsker belyst på