Nordland legeforening

Lokalforening

Lokalforeningen for Nordland

Nordland legeforening er en lokalforening av DNLF. Foreningens skal fremme legeforeningens formål i området ved å ivareta fellesskapet blant legene og virke for deres felles interesser. Aktuelle saker publiseres fortløpende på Doktor i Nord og på Facebook.

Lofoten øy i Nord-Norge. Illustrasjonsfoto: Istockphoto.com Fotograf: ansonmiao