Rådgivning og samhandling - kommunikasjon og formidling - Kurs G - Bodø 2019

Samfunnsmedisinkurs arrangeres i Bodø 10.-13. september 2019. Kurset arrangeres av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam.


Samfunnsmedisinkurs med tema rådgivning og samhandling, kommunikasjon og formidling arrangeres i Bodø 10.-13. september 2019. Dette er Kurs G i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen. Kurset arrangeres også denne gang av Nordland legeforening. Les mer om kurset og påmelding på nettsidene til Nordland legeforening:

Nordland legeforening
Nettside for Kurs G 2019

Foreløpig kursprogram: Foreløpig program Kurs G 2019.pdf