Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Spesialistutdanning og pandemi

Kursaktivitet i spesialistutdanningen har blitt påvirket av pandemien. Norsam jobber med et tilpasset kursprogram for høsten 2020.
Henning Mørland
15. juni 2020
koronavirus
korona

Kursaktivitet i spesialistutdanningen er satt på vent som så mye annet i samfunnet under den pågående korona-pandemien.

Vi rakk akkurat å gjennomføre Kurs B (smittevern, miljørettet helsevern, beredskap og planarbeid) fra 9.-11. mars før det ble innført nasjonale restriksjoner.

Kurs H (forskningsmetode i kunnskapshåndtering) som var planlagt 23.-26. mars er avlyst, det samme gjelder Kurs C (folkehelsearbeid) som var planlagt 10.-12. juni.

Vi har utabeidet et revidert opplegg for et digitalt introduksjonskurs (Kurs A) som gjennomføres 24.-25. september 2020. Se omtale i egen nettside.

Når det gjelder annen kursvirksomhet høsten 2020 er det besluttet at Primærmedisinsk uke (PMU) ikke arrangeres i oktober. For øvrig er mye fortsatt usikkert og utviklingen vurderes fortløpende.

Oversikt over de obligatoriske kursene i 2020 finnes på denne nettsiden.