Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Spesialistutdanning og pandemi

Kursaktivitet i spesialistutdanningen er satt på vent under pågående pandemi
Henning Mørland
17. mars 2020
koronavirus
korona

Kursaktivitet i spesialistutdanningen er satt på vent som så mye annet i samfunnet under den pågående korona-pandemien.

Vi rakk akkurat å gjennomføre Kurs B (smittevern, miljørettet helsevern, beredskap og planarbeid) fra 9.-11. mars før det ble innført nasjonale restriksjoner.

Kurs H (forskningsmetode i kunnskapshåndtering) som var planlagt 23.-26. mars er avlyst. Vi håper å kunne gjennomføre kurset senere i år.

Kurs C (folkehelsearbeid) er planlagt 10.-12. juni. Foreløpig planlegger vi med at dette kurset kan gjennomføres, men her må man være forberedt på endringer.

Kurs til høsten 2020 vil forhåpentligvis kunne gjennomføres som planlagt.

Oversikt over de obligatoriske kursene i 2020 finnes på denne nettsiden.