Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Spesialistutdanning og samfunnsmedisinske kurs, høst 2020

Kursaktivitet i spesialistutdanningen har blitt påvirket av pandemien. Her er planer for kursprogram for høsten 2020.
Henning Mørland
5. september 2020
koronavirus
korona

Kursaktivitet i spesialistutdanningen er satt på vent som så mye annet i samfunnet under den pågående korona-pandemien.

I 2020 ble Kurs F (administrasjon og ledelse) og Kurs B (smittevern, miljørettet helsevern, beredskap og planarbeid) gjernnomført før nedstengningen av samfunnet.

Kurs H (forskningsmetode i kunnskapshåndtering) som var planlagt i mars og Kurs C (folkehelsearbeid) i juni ble avlyst.

Situasjonen vurderes nå som mer stabil og Norsam har følgende planer for kurs høsten 2020:

Kurs A (introduksjonskurs) arrangeres som digitalt kurs på helt nytt format 24.-25. september. Kurset gjentas 26.-27. november. Påmeldingsfrist 30.10.

Kurs E (helserett og saksbehandling) arrangeres i Stavanger  9.-12. november. Kurset følger opplegg fra tidligere år og går over 4 kursdager. Kurset er annonsert og er åpent for påmeldinger. First 4.10.

Kurs I (global helse) arrangeres i Oslo 24.-26. november i samarbeid med FHI. Kurset følger opplegg fra tidligere år og går over 3 kursdage. Kurset er annonsert og er åpent for påmeldinger. First 11.10.

Kurs H (forskningsmetode og kunnskapshåndtering) og Kurs D (kvalitetsarbeid og tilsyn) arrangeres etter ny gjennomføringsmodell (se egen nettsak). Det planlegges en  felles kurssamling 3.-4. desember. Kurssted blir på Østlandet, Oslo eller Gardermoen.

Det tas forbehold om smittesituasjon og gjeldende retningslinjer for arrangementer.

Det opprettes egen nettside for kurset og åpnes for påmelding når kursprogram er klart og nødvendige avtaler med konferansested på plass. Det sendes også ut medlems-epost.

Oversikt over de obligatoriske kursene i 2020 finnes på denne nettsiden.