Samfunnsmedisinkurs i 2021

Samfunnsmedisinkurs i 2021 planlegges, utvikles og annonseres fortløpende. Denne nettsiden oppdateres. Når nye kurs åpnes for påmelding sendes det også ut e-postvarsel til Norsams medlemmer.
Møterom på Legenes hus. Foto: Thomas Eckhoff
Ny spesialitetsstruktur

Kurs i spesialistutdanningen ble påvirket av pandemisituasjonen i 2020. Norsam har fokus på å få på plass et robust kursprogram i 2021 slik at det ikke blir ytterligere forsinkelser i spesialistutdanningen.

Kurs i spesialistutdanning vil i all hovedsak bli gjennomført etter ny gjennomføringsmodell. Dette medfører at tradisjonelle forelesningskurs erstattes av et kursopplegg som består av nettbaserte samlinger, e-læring, forberedelser og en avsluttende kurssamling. Nærmere omtale finnes på nettsiden for kurs.

Introduksjonskurset (Kurs A) er lagt om til digitalt format og blir gjennomført flere ganger i løpet av 2021. Målsettingen er at de fleste skal få gjennomført introduksjonskurset tidlig i spesialiseringen. I vårhalvåret gjennomføre Kurs A  18.-19. mars og 10.-11. juni. Begge kursene er allerede fulltegnet. Kurs A settes opp på nytt etter sommeren.

For kurs som er publisert og klare for påmelding opprettes egne nettsider. Kurs i 2021 finnes her

Kronologisk oversikt over kurs i første halvår 2021:

Kurs med oppstart i januar og kurssamling 4.-5. februar:
Kurs F - Administrasjon og ledelse
Kurs G - Kommunikasjon og formidlning - rådgivning og samhandling.
Påmeldingsfrist for disse kursene var 18.12.20. Kursene er fulltegnet. 

Kurs med oppstart i februar og kurssamling 11.-12. mars:
Kurs C - Folkehelsearbeid
Kurs D - Kvalitetsarbeid og tilsyn  
Påmeldingsfrist for disse kursene var 10.2.21. Kursene er fulltegnet. 

Kurs med oppstart i mars og kurssamling 15.-16. april:
Kurs B - Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid
Kurs H - Forkningsmetode og kunnskapshåndtering
Kurs I - Global helse
Påmeldingsfrist for disse kursene var 28.2.21. Kursene er fulltegnet. 

Kurs med oppstart i janaur og avsluttende kurssamling i apri/mai:
Kurs E - Helserett og saksbehandling
Kurset er fulltegnet

Kurs med oppstart i april og avsluttende kurssamling i juni:
Kurs C - Folkehelsearbeid
Dette er et ekstra kurs hvor kursplassene er tilbudt deltakere på venteliste fra tidligere kurs. Det er ikke åpen påmelding til dette kurset.

Kurs i andre halvår 2021:

Det planlegges også fullt kursprogram med gjennomføring av samtlige kurs i høsthalvåret. Se egen nyhetssak.