Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2021

Sundvolden

07. november 2021
Det blir ikke Sundvoldenseminar i 2021. Sundvoldenkomiteen satser på å komme sterkere tilbake i 2022.

Samfunnsmedisinkurs andre halvår 2021

18. oktober 2021
Samfunnsmedisinkurs i 2021 planlegges, utvikles og annonseres fortløpende. Denne nettsiden oppdateres. Når nye kurs åpnes for påmelding sendes det også ut e-postvarsel til Norsams medlemmer.

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin 2021

11. september 2021
Velkommen til spennende årsmøtekurs i samfunnsmedisin. Vi inviterer til kurs i et nyoppusset Legenes Hus i Oslo sentrum 16-17. september 2021. Årsmøter i LSA og Norsam er en del av kurset. Det har vært stor interesse for årsmøtekurset, og det blir mulig å følge kurset digitalt.

Folkehelsekonferansen 2021

10. mai 2021
Folkehelsekonferansen har klima og bærekraftig miljøarbeid som hovedtema. Konferansen arrangeres i Trondheim 28-29. oktober 2021.

Vil du forske på covid-relaterte problemstillinger?

30. april 2021
AFU utlyser nå ut to samfunnsmedisinske ekstrastipend på et halvt år til leger som jobber innen fagfeltene allmenn- og samfunnsmedisin.

Informasjon om kurs og nyheter fra Norsam

13. april 2021
Informasjon om kurs i spesialistutdanningen publiseres på Norsams hjemmesider. Vi får jevnlig spørsmål om hvordan man holder seg oppdatert

Samfunnsmedisinkurs i 2021

24. mars 2021
Samfunnsmedisinkurs i 2021 planlegges, utvikles og annonseres fortløpende. Denne nettsiden oppdateres. Når nye kurs åpnes for påmelding sendes det også ut e-postvarsel til Norsams medlemmer.