2021

19. april 2023

Informasjon om kurs, nyheter og medlemsskap i Norsam

Informasjon om kurs i spesialistutdanningen publiseres på Norsams hjemmesider. Vi får jevnlig spørsmål om hvordan man holder seg oppdatert og hvordan man kan bli medlem av Norsam.
07. november 2021

Sundvolden

Det blir ikke Sundvoldenseminar i 2021. Sundvoldenkomiteen satser på å komme sterkere tilbake i 2022.
18. oktober 2021

Samfunnsmedisinkurs andre halvår 2021

Samfunnsmedisinkurs i 2021 planlegges, utvikles og annonseres fortløpende. Denne nettsiden oppdateres. Når nye kurs åpnes for påmelding sendes det også ut e-postvarsel til Norsams medlemmer.
11. september 2021

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin 2021

Velkommen til spennende årsmøtekurs i samfunnsmedisin. Vi inviterer til kurs i et nyoppusset Legenes Hus i Oslo sentrum 16-17. september 2021. Årsmøter i LSA og Norsam er en del av kurset. Det har vært stor interesse for årsmøtekurset, og det blir mulig å følge kurset digitalt.
10. mai 2021

Folkehelsekonferansen 2021

Folkehelsekonferansen har klima og bærekraftig miljøarbeid som hovedtema. Konferansen arrangeres i Trondheim 28-29. oktober 2021.
30. april 2021

Vil du forske på covid-relaterte problemstillinger?

AFU utlyser nå ut to samfunnsmedisinske ekstrastipend på et halvt år til leger som jobber innen fagfeltene allmenn- og samfunnsmedisin.
24. mars 2021

Samfunnsmedisinkurs i 2021

Samfunnsmedisinkurs i 2021 planlegges, utvikles og annonseres fortløpende. Denne nettsiden oppdateres. Når nye kurs åpnes for påmelding sendes det også ut e-postvarsel til Norsams medlemmer.