Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2021

Informasjon om kurs, nyheter og medlemsskap i Norsam

13. desember 2021
Informasjon om kurs i spesialistutdanningen publiseres på Norsams hjemmesider. Vi får jevnlig spørsmål om hvordan man holder seg oppdatert og hvordan man kan bli medlem av Norsam.

Sundvolden

07. november 2021
Det blir ikke Sundvoldenseminar i 2021. Sundvoldenkomiteen satser på å komme sterkere tilbake i 2022.

Samfunnsmedisinkurs andre halvår 2021

18. oktober 2021
Samfunnsmedisinkurs i 2021 planlegges, utvikles og annonseres fortløpende. Denne nettsiden oppdateres. Når nye kurs åpnes for påmelding sendes det også ut e-postvarsel til Norsams medlemmer.

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin 2021

11. september 2021
Velkommen til spennende årsmøtekurs i samfunnsmedisin. Vi inviterer til kurs i et nyoppusset Legenes Hus i Oslo sentrum 16-17. september 2021. Årsmøter i LSA og Norsam er en del av kurset. Det har vært stor interesse for årsmøtekurset, og det blir mulig å følge kurset digitalt.

Folkehelsekonferansen 2021

10. mai 2021
Folkehelsekonferansen har klima og bærekraftig miljøarbeid som hovedtema. Konferansen arrangeres i Trondheim 28-29. oktober 2021.

Vil du forske på covid-relaterte problemstillinger?

30. april 2021
AFU utlyser nå ut to samfunnsmedisinske ekstrastipend på et halvt år til leger som jobber innen fagfeltene allmenn- og samfunnsmedisin.

Samfunnsmedisinkurs i 2021

24. mars 2021
Samfunnsmedisinkurs i 2021 planlegges, utvikles og annonseres fortløpende. Denne nettsiden oppdateres. Når nye kurs åpnes for påmelding sendes det også ut e-postvarsel til Norsams medlemmer.