Samfunnsmedisinkurs andre halvår 2022

Samtlige kurs i spesialistutdanningen blir gjennomført i andre halvår 2022. Tidspunktene for kursene er på plass. Det opprettes egne nettsider for hvert kurs og det sendes ut e-postvarsel til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding.
samfunnsmedisinkurs

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres også i andre halvår. Det opprettes egne nettsider for hvert kurs når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding. Nettsidene for kursene finnes her:
Kurs i spesialistutdanningen 2022 andre halvår

Kronologisk oversikt over kurs høsten 2022:
(kurs som er åpne for påmelding har aktiv lenke)

Kurs i Bodø 19.-22. september
Kurs G - kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling
Arrangert av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam.

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 29.-30. september 
Kurs A - digitalt kurs. Kurset er gjennomført.

Kurs med oppstart i september og kurssamling 20.-21. oktober
Kurs D - Kvalitetsarbeid og tilsyn 
Kurs E - Helserett og saksbehandling
Kurssamling Thon hotel Maritim i Stavanger. Kursene er gjennomført.

Kurs med oppstart i september/oktober og kurssamling 3.-4. november:
Kurs H - Forskningsmetode og kunnskapshåndtering 
Kurs I - Global helse
Kurssamling i Legenes hus, Oslo sentrum. Kursene er fulltegnet og påmelding er avsluttet. 

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 10.-11. november 
Kurs A - digitalt kurs.

Kurs med oppstart i oktober og kurssamling 29.-30. november:
Kurs B - Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid
Kurs C - Folkehelsearbeid 
Kurs F - Administrasjon og ledelse
Kurssamling på Soria Moria i Oslo. Kursene er fulltegnet og påmelding er avsluttet. 

Det sendes ut informasjon i e-post til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding. Se egen artikkel på nettsidene: Informasjon om kurs, nyheter og medlemsskap i Norsam

For henvendelser og spørsmål om kurs i spesialistutdanningen, ta kontakt på e-post:
kurs.norsam@gmail.com