Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2022

Samfunnsmedisinkurs andre halvår 2022

Samtlige kurs i spesialistutdanningen blir gjennomført i andre halvår 2022. Tidspunkt for kursene er fastsatt. Når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding sendes det ut e-postvarsel til Norsams medlemmer.
Henning Mørland
8. juli 2022
samfunnsmedisinkurs

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres også i andre halvår. Kursprogrammet er nå i hovedsak klart. I tillegg til kursene som er omtalt nedenfor blir det også satt opp introduksjonskurs i samfunnsmedisin (Kurs A). 

Kronologisk oversikt over kurs i andre halvår 2022:

Kurs i Bodø 19.-22. september
Kurs G - kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling
Arrangeres av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam.

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 29.-30. september 
Kurs A - digitalt kurs

Kurs med oppstart i september og kurssamling 20.-21. oktober
Kurs D - Kvalitetsarbeid og tilsyn 
Kurs E - Helserett og saksbehandling
Kurssamling Thon hotel Maritim i Stavanger. Annonseres og åpnes for påmelding i august. 

Kurs med oppstart i september/oktober og kurssamling 3.-4. november:
Kurs H - Forskningsmetode og kunnskapshåndtering 
Kurs I - Global helse
Kurssamling i Legenes hus, Oslo sentrum. Annonseres og åpnes for påmelding i september.

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 10.-11. november 
Kurs A - digitalt kurs

Kurs med oppstart i oktober og kurssamling 29.-30. november:
Kurs B - Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid
Kurs C - Folkehelsearbeid 
Kurs F - Administrasjon og ledelse
Kurssamling på Soria Moria i Oslo. Annonseres og åpnes for påmelding i oktober.