Samfunnsmedisinkurs andre halvår 2023

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres også i andre halvår 2023. Kursprogrammet er nå klart. Det opprettes egne nettsider for hvert kurs og det sendes ut nyhetsvarsel på e-post til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding.
MODERNE: Innsiden av Legenes hus tatt fra andre etasje. Foto: Vilde Baustø

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres i vår- og høsthalvåret. Som følge av høy aktivitet i spesialistutdanningen og stor pågang på kurs, ønsker vi å øke kapasiteten ved at noen kurs arrangeres en ekstra gang.

Det opprettes egne nettsider for hvert kurs når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding. Nettsidene for kursene finnes her:

Kurs i spesialistutdanningen 2023 andre halvår (høstsemesteret)

Kronologisk oversikt over kurs høsten 2023:
(kurs som er åpne for påmelding har aktiv lenke)

Kursplan med forbehold. Det kan komme endringer for noen av kursene. Nettsiden oppdateres. 

Kurs med oppstart i juni og kurssamling 23.-24. august
Kurs F - Administrasjon og ledelse
Kurs H - Forskningsmetode og kunnskapshåndtering
Kurssamling på Legens hus i Oslo. Kursene er fulltegnet. Påmeldingsfrist var 31. mai.

Kurs i Bodø 12.-15. september 

Kurs G - Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling
Arrangeres av Nordland legeforening. Kurset er åpnet for påmelding.

Nidaroskongressen med samfunnsmedisinskurs
Kurs A - Introduksjonskurs i samfunnsmedisin
Arrangeres som del av Nidaroskongressen i Trondheim i uke 43. Kurs A går over tre dager 24.-26. oktober. Informasjon og påmelding på nettside til Nidaroskongressen 

Kurs med oppstart i september og kurssamling 14.-15. november
Kurs C - Folkehelsearbeid
Kurs D - Kvalitetsarbeid og tilsyn
Kurs E - Helserett og saksbehandling
Kurssamling på Soria Moria i Oslo. Kursene er fulltegnet. Påmeldingsfrist var 15. september.

Kurs med oppstart i oktober og kurssamling 28. november - 1. desember
Kurs B - Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid (28.11-30.11)
Kurs G - Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling (30.11-1.12)
Kurs I - Global helse (28.11-29.11)
Kurssamling i Legenes hus i Oslo. Påmeldingsfrist var 15. oktober.

Det sendes ut informasjon i e-post til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding. Se egen artikkel på nettsidene: Informasjon om kurs, nyheter og medlemsskap i Norsam

For henvendelser og spørsmål om kurs i spesialistutdanningen, ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com