Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2023

Samfunnsmedisinkurs første halvår 2023

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres også i første halvår 2023. Tidspunktene for kursene er klart. Det opprettes egne nettsider for hvert kurs og det sendes ut e-postvarsel til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding.
Henning Mørland
9. november 2022
Legenes hus fasade. Foto: Legeforeningen

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres i vår- og høsthalvåret. Som følge av høy aktivitet i spesialistutdanningen og stor pågang på kurs, ønsker vi å øke kapasiteten ved at noen kurs arrangeres en ekstra gang.

Det opprettes egne nettsider for hvert kurs når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding. Nettsidene for kursene finnes her:
Kurs i spesialistutdanningen 2023 første halvår (vårsemesteret)

Kronologisk oversikt over kurs våren 2023:
(kurs som er åpne for påmelding har aktiv lenke)

Kursprogram med forbehold. Det kan komme endringer for noen av kursene.  Nettsiden oppdateres. 

Kurs med oppstart tidlig i januar og kurssamling 26.-27. januar
Kurs F - Administrasjon og ledelse
Kurs G - Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling
Kurssamling på Legens hus i Oslo. Annonseres og åpnes for påmelding i november 2022. 

Digitalt kurs 9.-10. februar
Kurs A - Introduksjonskurs i samfunnsmedisin

Kurs med oppstart i februar og kurssamling 15.-16. mars
Kurs B - Smittevern. miljørettet helsevern, beredskap og planlarbeid (merk tre kursdager 14.-16. mars)
Kurs C - Folkehelsearbeid
Kurs I - Global helse
Kurssamling på Soria Moria i Oslo. Annonseres og åpnes for påmelding i desember 2022. 

Kurs med oppstart i mars og kurssamling 20.-21. april
Kurs D - Kvalitetsarbeid og tilsyn 
Kurs E - Helserett og saksbehandling
Kurssamling på Sola Strand hotel i Rogaland. Annonseres og åpnes for påmelding i januar.

Kurs med oppstart i april og kurssamling 1.-2. juni 
Kurs D - Kvalitetsarbeid og tilsyn
Kurs H - Forskningsmetode og kunnskapshåndtering 
Kurssamling i Legenes hus, Oslo sentrum. Annonseres og åpnes for påmelding i mars

Det sendes ut informasjon i e-post til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding. Se egen artikkel på nettsidene: Informasjon om kurs, nyheter og medlemsskap i Norsam

For henvendelser og spørsmål om kurs i spesialistutdanningen, ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com