Samfunnsmedisinkurs første halvår 2023

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres også i første halvår 2023. Det opprettes egne nettsider for hvert kurs og det sendes ut e-postvarsel til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding.
kurs

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres i vår- og høsthalvåret. Som følge av høy aktivitet i spesialistutdanningen og stor pågang på kurs, ønsker vi å øke kapasiteten ved at noen kurs arrangeres en ekstra gang.

Det opprettes egne nettsider for hvert kurs når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding. Nettsidene for kursene finnes her:
Kurs i spesialistutdanningen 2023 første halvår (vårsemesteret)

Kronologisk oversikt over kurs våren 2023:
(kurs som er åpne for påmelding har aktiv lenke)

Kursprogram med forbehold. Det kan komme endringer for noen av kursene.  Nettsiden oppdateres. 

Kurs med oppstart tidlig i januar og kurssamling 26.-27. januar
Kurs F - Administrasjon og ledelse
Kurs G - Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling
Kurssamling på Legens hus i Oslo. Påmeldingsfrist var 14. desember. Kursene er fulltegnet. 

Digitalt kurs 9.-10. februar
Kurs A - Introduksjonskurs i samfunnsmedisin
Påmelding er avsluttet.

Kurs med oppstart i februar og kurssamling 15.-16. mars
Kurs B - Smittevern. miljørettet helsevern, beredskap og planlarbeid (merk tre kursdager 14.-16. mars)
Kurs C - Folkehelsearbeid
Kurs I - Global helse
Kurssamling på Soria Moria i Oslo. Kursene er fulltegnet. Påmeldingsfrist var 31. januar.

Kurs med oppstart i mars og kurssamling 20.-21. april
Kurs C - Folkehelsearbeid
Kurs D - Kvalitetsarbeid og tilsyn 
Kurs E - Helserett og saksbehandling
Kurssamling på Sola Strand hotel i Rogaland. Kursene er fulltegnet, påmeldingsfrist var 28. februar. 

Kurs med oppstart i april og kurssamling 1.-2. juni 
Kurs D - Kvalitetsarbeid og tilsyn
Kurs H - Forskningsmetode og kunnskapshåndtering 
Kurssamling i Legenes hus, Oslo sentrum. Kursene er fulltegnet, påmeldingsfrist var 28. mars.

Det sendes ut informasjon i e-post til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding. Se egen artikkel på nettsidene: Informasjon om kurs, nyheter og medlemsskap i Norsam

For henvendelser og spørsmål om kurs i spesialistutdanningen, ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com