Samfunnsmedisinkurs første halvår 2024

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres også i første halvår 2024. Det blir opprettet egne nettsider for hvert kurs og det sendes ut e-postvarsel til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding.
Legenes hus sett fra skansen. Foto: Legeforeningen

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres i vår- og høsthalvåret. 

Det opprettes egne nettsider for hvert kurs når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding. Nettsidene for kursene finnes her:

Kurs i spesialistutdanningen 2024 første halvår (vårsemesteret)

Kronologisk oversikt over kurs vinter-vår 2024:
(kurs som er åpne for påmelding har aktiv lenke)

Kurs med oppstart tidlig i januar og kurssamling 16.-18. januar
Kurs A - Introduksjonskurs i samfunnsmedisin (17.1-18.1) 
Kurs B - Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid (16.1-18.1)
Kurssamling i Legens hus i Oslo. Påmeldingsfrist var 15.12. Kursene er fulltegnet. 

Kurs med oppstart i januar og kurssamling 7.-8. februar
Kurs F - Administrasjon og ledelse
Kurs I - Global helse
Kurssamling i Legens hus i Oslo. Påmeldingsfrist var 15.12. Kursene er fulltegnet. 

Kurs med oppstart i mars og kurssamling 15.-16. april
Kurs C - Folkehelsearbeid
Kurs D - Kvalitetsarbeid og tilsyn
Kurs E - Helserett og saksbehandling
Kurssamling på Sola Strand hotel. Annonsert, påmeldingsfrist 29.2.

Kurs med oppstart i april og kurssamling 14.-15. mai
Kurs G - Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling
Kurs H - Forskningsmetode og kunnskapshåndtering
Kurssamling i Legens hus i Oslo. Annonsert, påmeldingsfrist 10.3.

Kurs med oppstart i mai og kurssamling 5.-6. juni
Kurs A - Introduksjonskurs i samfunnsmedisin
Kurs F - Administasjon og ledelse
Kurssamling i Legens hus i Oslo. Annonseres i april.

Det sendes ut informasjon i e-post til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding. Se egen artikkel på nettsidene: Informasjon om kurs, nyheter og medlemsskap i Norsam

For henvendelser og spørsmål om kurs i spesialistutdanningen, ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com