Den norske patologforening

2013

Obduksjonsteknikere og sertifisering

Takket være ildsjeler i NMT (Norske medisinfaglige teknikeres forening) ser det ut til at et utdanningsløp for "laborantene" snart kan bli en realitet. Teknikerne Lars Thomas Lien fra Lillehammer og Eli-Mathea Skåre fra Tønsberg har utarbeidet en detaljert plan for et sertifiseringsløp for obduksjonsteknikere, basert på dokumentert praksis, et nettbasert kurs i anatomi og et sertifiseringskurs. Planene er at et slikt kurs skal kunne holdes første gang høsten 2014.
27. oktober 2013

Tanken om en formell utdannelse for teknikere er ikke ny og det er nå 40 år siden DNP utredet dette første gang. Problemet har vært at gruppen er for liten til at utdanningsløpet har kunnet bli stabilt. Nå håper man å kunne løse dette med en individuell sertifisering i regi av NMT og DNP i samarbeid. Sertifiseringsforslaget vil bli en egen sak på årsmøtet i mars og sakspapirer vil følge. 
På lengre sikt håper man på en offentlig formalisering som fagutdanning.

Obduksjonsteknikerne har foreløpig ingen egen nettside i Norge og vil inntil videre kunne finne aktuelt stoff på DNPs nettside under Faggrupper; Obduksjon; For obduksjonsteknikere.
NMTs fagblad Caput et Corpus, med mye interessant stoff også for patologer, er lagt ut samme sted, samt lenker til aktuelle nettsider for gruppen. Eli-Mathea Skåre var nylig på besøk hos sine kolleger i UK, noe man kan lese om på siden til de engelske obduksjonsteknikerne