Sertifisering av obduksjonsteknikere

En av de siste yrkesgruppene innen helsevesenet får nå et faglig løft: obduksjonsteknikere har i samarbeid med DNP tatt intiativ til en foreløpig uoffisiell sertifiseringsordning. Søkere fra hele Skandinavia har nå meldt seg opp til sertifisering. 23 obduksjonsteknikere fra Norge, Sverige og Danmark har fått godkjent praksiskrav og skal den 24. og 25. oktober delta på et aller første sertifiseringskurs med tilhørende eksamen.

Et systematisk utdanningsopplegg ble foreslått av Patologforeningen alt i 1973, men det tok altså 40 år før dette så dagens lys. Kandidatene er således med på å sette en ny standard for å dokumentere faglig kompetanse for denne yrkesgruppen.
Sertifiseringen varer i 5 år og en er selv ansvarlig for å oppfylle resertifiseringskravene, jamfør styringsdokumentene.  Resertifiseringsordningen skal bidra til at de som er sertifisert opprettholder sin faglige standard.

Selve sertifiseringen styres av representanter fra NMT (Norsk medisinfaglige teknikeres forening) og DNP. Ildsjelene  og obduksjonsteknikerne Jan Thomas Lien og Eli-Mathea Skaare er begge medlemmer av NMT, men medlemskap i denne fagforeningen (en underforening av Delta) er ikke nødvendig for sertifisering.

Sertifiseringskurset nå i oktober vil gå over to dager i Oslo og vil omfatte foredrag om bl.a. lovverk, hygiene, kistenedlegging og  sorgarbeid. For de som ikke kom med denne gangen, er det planlagt sertifiseringskurs også neste år. Kurset er bare en del av selve prosessen mot sertifisering, som også innebærer krav til praksis og teoretiske kompetansen i anatomi og fysiologi.

Styringsdokumentene for sertifiseringsordning finnes på DNPs nettside her eller på hjemmesiden til NMT