Handlingsprogrammer for kreft

De nasjonale handlingsprogrammene for kreft er nyttig lesing, ikke minst for patologer. Tre nye programmer er publisert hittil i 2015: Lungekreft, med patologiansvarlig Elin Richardsen, Prostatakreft, med forfattere fra hele patolog-gruppen i NUCG, ledet av Kathrine Lie, og nå sist om diagnostikk og behandling av Nyrekreft, der patologen Leif Bostad har bidratt.

Alle handlingsprogrammene kan lastes ned fra Helsedirektoratets hjemmeside.

Lenker til  pakkeforløp og handlingsprogrammer finner du også under Faggrupperpå denne nettsiden.

ps. I skrivende stund virker plutselig ikke lenken til nyrekreft-programmet på Hdir's nettside. Jeg regner med at dette rettes opp raskt.