PD-L1

Bare få dager etter at Beslutningsforum godkjente behandling i andrelinje av ikke-småcellet lungekreft med PD-L1 hemmeren pembrolizumab, foreligger retningslinjene fra Faggruppe for lungepatologi ved Elin Richardsen fra Tromsø og Norsk lungekreftgruppe ved onkolog Odd T Brustugun. Begge har nylig påpekt at ressurser i patologien kan være en flaskehals for gjennomføringen av analysen og at avdelingene raskt må tilføres ressurser.

Rundt 3000 pasienter årlig får diagnosen lungkreft i Norge og antall undersøkelser vil derfor være betydelige. Undersøkelsen på PD-L1 gjøres immunhistokjemisk og krever gransking av tumorvev ved patolog for vurdering av proteinuttrykk. Den tekniske delen av undersøkelsen gjøres ved hjelp av kit på et begrenset antall plattformer. 

Som en overgang skal undersøkelse på PD-L1-ekspresjon gjøres på klinikers rekvirering fram til 31.12.2016, men etter dette skal undersøkelsen initieres av kreftdiagnosen og følge svaret fra patolog til kliniker.

De nye retningslinjene fra faggruppen finner du her.