Den norske patologforening

Faggrupper

Lungepatologi

4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Sissel Wahl, leder
St. Olavs hospital, Trondheim
Send e-post til leder
Friedemann Leh
Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Lars Helgeland
Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Oddrun Kolstad
UNN, Tromsø
Marius Lund-Iversen
OUS, Radiumhospitalet, Oslo
Katrin Fridrich
Ahus, Lørenskog

Oppdatert 09.12.19