Lungepatologi

Faggruppe for lungepatologi består av patologer med kompetanse og interesse for dette fagområdet. De gir på denne siden råd til landets patologer om best mulig praksis. Her finner du faglige ressurser som skal være til nytte for patologer i daglig diagnostisk arbeid.

Faggruppe lungepatologi

Sissel Wahl, Leder
St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
Sissel.Gyrid.Freim.Wahl@stolav.no

Lars Helgeland
Haukeland universitetssykehus
 
Oddrun Kolstad
Universitetssykehuset Nord-Norge
 
Marius Lund Iversen
Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 
Maria Ramnefjell
Haukeland universitetssykehus