Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Den norske patologforening

Faggrupper

Lungepatologi

4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Sissel Wahl, leder
St. Olavs hospital, Trondheim
Send e-post til leder
Friedemann Leh
Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Lars Helgeland
Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Oddrun Kolstad
UNN, Tromsø
Marius Lund-Iversen
OUS, Radiumhospitalet, Oslo
Katrin Fridrich
Ahus, Lørenskog

Oppdatert 09.12.19