For klinikere

Patologene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder diagnostisering og forskning, og forvalter landets største biobanker.