Forskningsutvalget

Utvalgets medlemmer:

Marius Lund Iversen, Leder
Oslo universitetssykehus
e-post: mlundive@ous-hf.no

Marit Valla
St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Sveinung Sørbye 
Universitetssykehuset Nord-Norge

Maia Blomhoff Holm 
Oslo universitetssykehus

Ida Viken Stalund 
Haukeland universitetssykehus