Obduksjon

Faggruppe for obduksjon består av patologer med kompetanse og interesse for dette fagområdet. De gir på denne siden råd til landets patologer om best mulig praksis. Her finner du faglige ressurser som skal være til nytte for patologer i daglig diagnostisk arbeid.

Faggruppens medlemmer:

Christian Lycke Ellingsen, Leder
Stavanger universitetssjukehus
christian.lycke.ellingsen@sus.no

Stine Kristoffersen
Haukeland universitetssykehus
 
Ann-Helen Jamtøy
St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
 
Vidar Isaksen
Universitetssykehuset Nord-Norge
 
Gitta Turowski
Oslo universitetssykehus, Ullevål