Den norske patologforening

Faggrupper

Obduksjon

Faggruppen behandler saker som vedrører obduksjon av voksne. For foster- og perinatalpatologi, se faggruppe for perinatalpatologi og placenta.
4. februar 2012