Den norske patologforening

Faggrupper

Obduksjon

Faggruppen behandler saker som vedrører obduksjon av voksne. For foster- og perinatalpatologi, se faggruppe for perinatalpatologi og placenta.
4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Christian Lycke Ellingsen, leder
SUS, Stavanger
Send e-post til leder
Sigrid Bjørnstad
OUS, Ullevål, Oslo
Stine Kristoffersen
Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Anne Jarstein Skjulsvik
St. Olavs hospital, Trondheim
Vidar Isaksen
UNN, Tromsø

Oppdatert 10.12.19