Den norske patologforening

Faggrupper

Obduksjon

Faggruppen behandler saker som vedrører obduksjon av voksne. For foster- og perinatalpatologi, se faggruppe for perinatalpatologi og placenta.
4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
G. Cecilie Alfsen, leder
Ahus, Lørenskog
Send e-post til leder
Christian Lycke Ellingsen
SUS, Stavanger
Sigrid Bjørnstad
OUS, Ullevål, Oslo
Stine Kristoffersen
Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Anne Jarstein Skjulsvik
St. Olavs hospital, Trondheim
Vidar Isaksen
UNN, Tromsø

Oppdatert 10.12.19