Den norske patologforening

Faggrupper

Obduksjon

Faggruppen behandler saker som vedrører obduksjon av voksne. For foster- og perinatalpatologi, se faggruppe for perinatalpatologi og placenta.
4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Christian Lycke Ellingsen, leder
SUS, Stavanger
Send e-post til leder
Sigrid Bjørnstad
OUS, Ullevål, Oslo
Stine Kristoffersen
Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Anne Jarstein Skjulsvik
St. Olavs hospital, Trondheim
Vidar Isaksen
UNN, Tromsø
Gitta Erika Turowski
OUS, Rikshospitalet, Oslo

Oppdatert 21.12.20