Komiteer og utvalg

Valgte organer, utvalg mm


Spesialitetskomite

Profilbilde
Leder
Stefansson, Ingunn Marie
Profilbilde
Medlem
Braun, Runa
Profilbilde
Medlem
Eidsnes, Tonje Jeanette Hitland
Profilbilde
Medlem
Waalen, Rune
Profilbilde
LIS-medlem
Blakstad, Anette Hole
Profilbilde
Varamedlem
Myhre, Maria
Profilbilde
Varamedlem
Schwienbacher, Ruth
Profilbilde
LIS-varamedlem
Amble, Fanny Beth Platou

Kurs og utdanningsutvalg

 • Rolf Bruun Bie, leder (fra styret)
  Sørlandet sykehus
  rolf.bruun.bie@sshf.no
 • Invild Lobmaier, kasserer (fra styret)
  Oslo Universitetssykehus
 • Rune Lilleng (fra spesialitetskomiteen)
  Oslo Universitetssykehus
 • Tor Vikan Rise, LIS-representant
  St.Olavs hospital
 •  Hege Sætran, overlege
   Haukeland sykehus
 •  Joanna Ågren, LIS
   Oslo Universitetssykehus
   

IAP, International association of pathology. Norwegian branch.

 • Ulla Randen, president
  Akershus university hospital, Lørenskog
  Send e-post til leder
 • Marie Sognstad Andersland, secretary
  Haukeland University Hospital, Bergen
 • Marit Valla, treasurer
  St. Olavs hospital, Trondheim
   

Valgkomité  

 • Ying Chen
  Fürst Medisinske Laboratorium
 • Jannicke Berland
  Stavanger universitetssjukehus, Stavanger
 • Tor Vikan Rise
  St. Olavs hospital, Trondheim
   

Forskningsutvalg.

 • Khalid Al-Shibli, leder                          
  Nordlandssykehuset
  Send e-post til leder
 • Elisabeth Wik
  Haukaland universitetssjukehus, Bergen / UiB
 • Samer Al-Saad
  Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø / UiT
 • Caroline Sophie Verbeke
  OUS Rikshospitalet, Oslo / UiO

Kvalitetsutvalg

 • Hanna Maria Eng, leder 
  Oslo universitetssykehus
 • Ok Målfrid Mangrud
  Sykehuset Innlandet, Lillehammer / Kreftregisteret
 • Jannicke Berland
  Stavanger universitetssjukehus
 • Vidar Isaksen
  Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
 • Anne Kristina Myrvold
  OUS, Oslo
   

Nettansvarlig

 • Ok Målfrid Mangrud                        
  Sykehuset Innlandet, Lillehammer / Kreftregisteret
  Send e-post 
    

European Board of Pathology og UEMS

 • Rune Lilleng
  OUS Rikshospitalet, Oslo                     
   

European Group for Molecular Pathology (i regi av European Society of Pathology ESP) 

 • Hege Russnes                      
  Oslo Universitetssykehus                              
   

Faglig råd for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

 • Kathrine Liland
  Akershus universitetssykehus, Lørenskog                           
   

Nasjonal rådgivningsgruppe i mammografiprogrammet

 • Jon Lømo                            
  Oslo Universitetssykehus   
   

Mammografiprogrammets patologigruppe

 • Jon Lømo
  Oslo Universitetssykehus
 • Lars A. Akslen
  Haukeland Universitetssykehus, Bergen
 • Marianne Brekke
  St.Olavs hospital, Trondheim
 • Elin Mortensen
  Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
 • Tor Audun Klingen
  Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
   

Representant Norsk Brystkreftregister

 • Lars A. Akslen                             
  Haukeland Universitetssykehus, Bergen       
   

Representant Gynekologisk kreftregister

 • Ben Davidson                          
  Oslo universitetssykehus                   
   

Representant Norsk nyrebiopsiregister

 • Harald Aarset
  St. Olavs hospital, Trondheim                                     
   

Representant NordiQC

 • Jan Klos
  Stavanger Universitetsykehus