Komiteer og utvalg

Valgte organer, utvalg mm

Spesialitetskomite

Profilbilde
Leder
Stefansson, Ingunn Marie
Profilbilde
Medlem
Braun, Runa
Profilbilde
Medlem
Eidsnes, Tonje Jeanette Hitland
Profilbilde
Medlem
Waalen, Rune
Profilbilde
LIS-medlem
Blakstad, Anette Hole
Profilbilde
Varamedlem
Myhre, Maria
Profilbilde
Varamedlem
Schwienbacher, Ruth
Profilbilde
LIS-varamedlem
Amble, Fanny Beth Platou

IAP (International association of pathology). Norwegian division:

 • Elin Mortensen
  Universitetssykehuset Nord-Norge 

Valgkomité  

 • Ying Chen
  Fürst Medisinske Laboratorium
 • Jannicke Berland
  Stavanger universitetssjukehus, Stavanger
 • Tor Vikan Rise
  St. Olavs hospital, Trondheim
   

Forskningsutvalg.

 • Leder Marius Lund Iversen
  Oslo universitetssykehus E-post: mlundive@ous-hf.no
 • Marit Valla
  St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
 • Sveinung Sørbye
  Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Maia Blomhoff Holm
  Oslo universitetssykehus
 • Ida Viken Stalund
  Haukeland universitetssykehus 

Kvalitetsutvalg

 • Hanna Maria Eng, leder 
  Akershus universitetssykehus
 • Ok Målfrid Mangrud
  Sykehuset Innlandet, Lillehammer / Kreftregisteret
 • Jannicke Berland
  Stavanger universitetssjukehus
 • Vidar Isaksen
  Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
 • Anne Kristina Myrvold
  OUS, Oslo
   

Nettansvarlig

UEMS (Union of European Medical Specialists):

 • Gitta Turowski
  Oslo universitetssykehus, Oslo
 • Rune Lilleng, (vara)
  Oslo universitetssykehus, Oslo
   
   

European Group for Molecular Pathology (i regi av European Society of Pathology ESP) 

 • Hege Russnes
  Oslo Universitetssykehus

European Society of pathology (ESP) representanter

 • Cecilie Alfsen
  Førsteamanuensis emeritus, universitetet i Oslo: leder i Working Group  Autopsy Pathology
 • Elin Mortensen
  Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø: medlem i Advisory Board

Se årsrapport for 2022 for:

 • Helsedirektoratets oversikt over patologer i handlingsprogrammene.
  Patologene oppnevnes via de regionale helseforetakene (RHFene), som Helsedirektoratet henvender seg til når de skal sette sammen gruppene. Handlingsprogramgruppene oppnevnes så av Hdir etter forslag eller innspill fra RHFene
 • Kreftregisterets oversikt over patologer i: Kvalitetsregistrenes fagråd, screeningprogrammene, faglig panel i livmorhalsprogrammet, patologigruppe tilknyttet mammografiprogrammet.
 • Representanter til/ arbeidsgrupper i definerte styringsgrupper.
  Forslag til patologer fremmes fra aktuelle fagmedisinske foreninger og spesialforeninger. Styringsgruppene har egne nettsider. Det er varierende grad av informasjon rundt eksakt hvilke patologer som deltar.
 • Referansegruppemedlemmer for laboratorierelaterte kodeverk.
  Patologene utnevnes av E-helse.

Representant NordiQC

 • Jan Klos
  Stavanger Universitetsykehus