Den norske patologforening

Om oss

Komiteer og utvalg

Valgte organer, utvalg mm
21. februar 2019


Spesialitetskomite

Profilbilde
Leder
Stefansson, Ingunn Marie
Profilbilde
Medlem
Braun, Runa
Profilbilde
Medlem
Villumsen, Anne Lise
Profilbilde
LIS-medlem
Aly, Walid Mohamed Tawfik Saber
Profilbilde
Varamedlem
Maurseth, Ramona Kathrin Johansen
Profilbilde
LIS-varamedlem
Schwienbacher, Ruth

Kurs og utdanningsutvalg

 • Rolf Bruun Bie, leder (fra styret)
  Sørlandet sykehus
  rolf.bruun.bie@sshf.no
 • Invild Lobmaier, kasserer (fra styret)
  Oslo Universitetssykehus
 • Rune Lilleng (fra spesialitetskomiteen)
  Oslo Universitetssykehus
 • Tor Vikan Rise, LIS-representant
  St.Olavs hospital
 •  Hege Sætran, overlege
   Haukeland sykehus
 •  Joanna Ågren, LIS
   Oslo Universitetssykehus
   

IAP, International association of pathology. Norwegian branch.

 • Ulla Randen, president
  Akershus university hospital,
  ulla.randen@ahus.no
 • Marie Sognstad Andersland, secretary
  Haukeland University Hospital
 • Ingvild Lobmaier, treasurer
  Oslo University Hospital
   

Valgkomité  

 • Lars Akslen                         
   Haukeland Universitetssykehus
  lars.akslen@gades.uib.no 
 • Elin Mortensen
  Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
 • Ulrica Axcrona
  Oslo Universitetssykehus
   

Forskningsutvalg.

 • Elisabeth Wik , leder                          
  Haukeland universitetssykehus
  elisabeth.wik@helse-bergen.no
 • Hege Russnes
  Oslo Universitetssykehus
 • Sonja E Steigen
  Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
 • Sverre H. Torp
  St. Olavs hospital, Trondheim 

Kvalitetsutvalg

 • Målfrid Ok Mangrud, leder 
  Sykehuset Innlandet, Lillehammer
  Ok.Malfrid.Mangrud@sykehuset-innlandet.no
 • Henrik Sahlin Pettersen
  St. Olavs hospital, Trondheim
 • Ulla Randen
  Akershus universitetssykehus Ahus
 • Sven Håland
  Stavanger universitetssjukehus
 • Vidar Isaksen
  Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
   

Nettansvarlig

Norsk APMIS-redaktør

 • Anna Bofin                             
  St. Olavs Hospital, Trondheim       
   

European Board of Pathology og UEMS

 • Ingunn Stefansson, fra DNLF         
  Haukeland universitetssykehus, Bergen                      
   

European Group for Molecular Pathology (i regi av European Society of Pathology ESP) 

 • Hege Russnes                      
  Oslo Universitetssykehus                              
   

Faglig råd for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

 • Yin Chen                                     
  Oslo Universitetssykehus                                
   

Nasjonal rådgivningsgruppe i mammografiprogrammet

 • Jon Lømo                            
  Oslo Universitetssykehus   
   

Mammografiprogrammets patologigruppe

 • Jon Lømo
  Oslo Universitetssykehus
 • Ying Chen
  Oslo Universitetssykehus
 • Lars A. Akslen
  Haukeland Universitetssykehus, Bergen
 • Marianne Brekke
  St.Olavs hospital, Trondheim
 • Elin Mortensen
  Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
   

Representant Norsk Brystkreftregister

 • Lars A. Akslen                             
  Haukeland Universitetssykehus, Bergen       
   

Representant Gynekologisk kreftregister

 • Ben Davidson                          
  Oslo universitetssykehus                   
   

Representant Norsk nyrebiopsiregister

 • Harald Aarset
  St. Olavs hospital, Trondheim                                     
   

Representant NordiQC

 • Jan Klos
  Stavanger Universitetsykehus                       

Mandat og retningslinjer for utvalg mm