Den norske patologforening

Om oss

Komiteer og utvalg

Valgte organer, utvalg mm
21. februar 2019


Spesialitetskomite

Profilbilde
Leder
Stefansson, Ingunn Marie
Profilbilde
Medlem
Braun, Runa
Profilbilde
Medlem
Lilleng, Rune
Profilbilde
Medlem
Villumsen, Anne Lise
Profilbilde
LIS-medlem
Blakstad, Anette Hole
Profilbilde
Varamedlem
Eidsnes, Tonje Jeanette Hitland
Profilbilde
Varamedlem
Schwienbacher, Ruth
Profilbilde
LIS-varamedlem
Amble, Fanny Beth Platou

Kurs og utdanningsutvalg

 • Rolf Bruun Bie, leder (fra styret)
  Sørlandet sykehus
  rolf.bruun.bie@sshf.no
 • Invild Lobmaier, kasserer (fra styret)
  Oslo Universitetssykehus
 • Rune Lilleng (fra spesialitetskomiteen)
  Oslo Universitetssykehus
 • Tor Vikan Rise, LIS-representant
  St.Olavs hospital
 •  Hege Sætran, overlege
   Haukeland sykehus
 •  Joanna Ågren, LIS
   Oslo Universitetssykehus
   

IAP, International association of pathology. Norwegian branch.

 • Ulla Randen, president
  Akershus university hospital, Lørenskog
  Send e-post til leder
 • Marie Sognstad Andersland, secretary
  Haukeland University Hospital, Bergen
 • Marit Valla, treasurer
  St. Olavs hospital, Trondheim
   

Valgkomité  

 • Ying Chen
  Fürst Medisinske Laboratorium
 • Jannicke Berland
  Stavanger universitetssjukehus, Stavanger
 • Tor Vikan Rise
  St. Olavs hospital, Trondheim
   

Forskningsutvalg.

 • Khalid Al-Shibli, leder                          
  Nordlandssykehuset
  Send e-post til leder
 • Elisabeth Wik
  Haukaland universitetssjukehus, Bergen / UiB
 • Samer Al-Saad
  Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø / UiT
 • Caroline Sophie Verbeke
  OUS Rikshospitalet, Oslo / UiO

Kvalitetsutvalg

 • Hanna Maria Eng, leder 
  Oslo universitetssykehus
 • Ok Målfrid Mangrud
  Sykehuset Innlandet, Lillehammer / Kreftregisteret
 • Jannicke Berland
  Stavanger universitetssjukehus
 • Vidar Isaksen
  Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
 • Anne Kristina Myrvold
  OUS, Oslo
   

Nettansvarlig

 • Ok Målfrid Mangrud                        
  Sykehuset Innlandet, Lillehammer / Kreftregisteret
  Send e-post 
    

European Board of Pathology og UEMS

 • Rune Lilleng
  OUS Rikshospitalet, Oslo                     
   

European Group for Molecular Pathology (i regi av European Society of Pathology ESP) 

 • Hege Russnes                      
  Oslo Universitetssykehus                              
   

Faglig råd for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

 • Kathrine Liland
  Akershus universitetssykehus, Lørenskog                           
   

Nasjonal rådgivningsgruppe i mammografiprogrammet

 • Jon Lømo                            
  Oslo Universitetssykehus   
   

Mammografiprogrammets patologigruppe

 • Jon Lømo
  Oslo Universitetssykehus
 • Lars A. Akslen
  Haukeland Universitetssykehus, Bergen
 • Marianne Brekke
  St.Olavs hospital, Trondheim
 • Elin Mortensen
  Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
 • Tor Audun Klingen
  Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
   

Representant Norsk Brystkreftregister

 • Lars A. Akslen                             
  Haukeland Universitetssykehus, Bergen       
   

Representant Gynekologisk kreftregister

 • Ben Davidson                          
  Oslo universitetssykehus                   
   

Representant Norsk nyrebiopsiregister

 • Harald Aarset
  St. Olavs hospital, Trondheim                                     
   

Representant NordiQC

 • Jan Klos
  Stavanger Universitetsykehus                       

Mandat og retningslinjer for utvalg mm