Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomiteene er rådgivende utvalg i Legeforeningen i spørsmål om spesialistutdanning og etterutdanning.