Organisasjonen

Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomiteene er rådgivende utvalg i Legeforeningen i spørsmål om spesialistutdanning og etterutdanning.
21. oktober 2021