Norsk barnelegeforening

Om oss

Bli medlem i Norsk barnelegeforening!

Er du medlem i Norsk barnelegeforening? Hvis ikke, oppfordrer vi deg med dette til å melde deg inn!

Kjære blivende barnelegekollega!

Norsk barnelegeforening (NBF) er en fagmedisinsk forening innen Den norske legeforening og arbeider både for barnas og barnelegenes interesser. Du må være medlem i DNLF for å bli medlem i NBF. De fleste leger som arbeider i norsk pediatri er medlemmer i NBF, og vi har per 2022 ca.1150 medlemmer.

NBF arrangerer hvert år to faglige møter. "Vårmøtet" finner sted i mai/juni og arrangeres av barneavdelingene utenom universitetsklinikkene i samarbeid med NBFs styre og møtesekretær. "Pediaterdagene" arrangeres fast i Uke 3 og dette møtet arrangeres i rotasjon mellom universitetsklinikkene.

Målsettingen er at NBFs møter skal ha en høy faglig standard og de godkjennes som kurstimer i spesialistutdanningen. Norske og utenlandske eksperter inviteres til å holde "state of the art" forelesninger, og det er alltid mye å lære. I tillegg har vi sesjoner for frie foredrag der alle våre kolleger oppfordres til å bidra. For å oppmuntre til videre faglig utvikling premieres beste vitenskapelig foredrag, beste frie foredrag og beste kvalitetsprosjekt med hhv kr.10.000 og 5.000. NBFs møter har også en utpreget sosial karakter og er for alle barneleger den beste muligheten til å bli kjent med kolleger landet rundt. Det at barneleger i så stor grad kjenner hverandre bidrar utvilsomt til bedre samhandling til pasientenes beste.

NBF har etablert stipendordninger, og som medlem av NBF kan du søke om inntil kr.20.000 til helseprosjekter i utviklingsland.

Paidos er foreningens tidsskrift og utkommer 4 ganger i året. Barnelegeforeningens nettside Pedweb  holder deg løpende oppdatert om saker av interesse for barneleger og har et rikt tilbud av nyttige og viktige lenker. Her finner du NBFs egne veiledere i generell og akutt pediatri utarbeidet av norske barneleger i nedlastbart format. Medlemmer av NBF kan også bestille papirutgavene. Vi er også aktive på Facebook , Twitter  og Instagram.

For alle som er medlem av Legeforeningen vil kontingenten til NBF være en del av kontingenten til DNLF. Det koster altså ikke noe ekstra å være medlem i NBF, men utdanningskandidater må aktivt melde seg inn ved å registrere dette på Min side i legeforeningen.

Velkommen som medlem i NBF!