Covid-19 for endokrinologer

Smittetrykket og anbefalinger er i stadig endring. Mens vi venner oss til teknologiske løsninger for konsultasjoner og møter, forblir sprøsmålene fra pasientene i stor grad de samme. Er dette farlig for meg? Hva skal jeg gjøre? Her er en samling lenker til aktuelle sider fra Folkehelseinstituttet, pasientforeninger og aktuelle artikler som kan være til hjelp.

Etter oppstart av mer normal elektiv aktivitet er denne lenken aktuell for de fleste og rådene følges av sykehusene: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-spesialisthelsetjenesten-ved-mistenkt-og-bekreftet-smitte-med-nytt/?term=&h=1

Diabeteforbundet har samlet sine anbefalinger her (flere internasjonele lenker følger under): https://www.diabetes.no/Forsiden/korona---ofte-stilte-sporsmal/

Øystein Husby, Bærum, er blitt intervjuet av Barken angående Mb. Addison: https://addison.no/web/2020/03/11/informasjon-om-covid-19/

Og Eystein Sverre Huseby anbeflaer denne artikkelen: Clinical management guidance during the COVID-19 Pandemic: Adrenal Insufficiency (copy paste i adressefelt, så finner dere lett pdf).

 

EASD har en del fine videosnutter https://easd-elearning.org/covid-19/   og ADA har en ressursside med en diskusjonstråd man kan følge https://professional.diabetes.org/content-page/covid-19