Norsk endokrinologisk forening

2020

Diabetesforbundets forskningspris

Diabetesforbundet har en lang tradisjon med utdeling av forskningsmidler til et bredt spekter innen diabetesforskning gjennom vårt forskningsfond. Diabetesforbundets forskningspris ble første gang delt ut i 2017. Årets forskningspris deles ut på Verdens diabetesdag 14. november i Universitets Aula, Oslo. Diabetesforbundets forskningspris skal hedre forskernes innsats for diabetes. I tillegg til hovedprisen vil Diabetesforbundets forskningspris for yngre forskere bli delt ut.
3. mai 2020
logo diabetesfobundet

Kriterier for Diabetesforbundets forskningspris:

• Prisen er på 100.000 kroner.

• Nominer noen som har gjort en særskilt innsats innen diabetesforskning.

• De nominerte må være forskere eller forskningsgrupper i Norge som holder høye faglige mål, og som fortsatt er aktive innen forskning.

• Nominasjonen kan begrunnes med både enkeltstående arbeider eller resultatet av forskningsaktivitet over lengre tid.

• Premiepengene må gå til videre diabetesforskning.

• Nominasjonene blir vurdert av uavhengige forskere i de andre nordiske landene.

 

Kriterier for Diabetesforbundets forskningspris for yngre forskere:

• Prisen er på 50.000 kroner og støttes av Astra Zeneca og Novo Nordisk.

• Nominer noen som utmerker seg innen diabetesforskning.

• De nominerte forskerne må ikke ha fylt 45 år innen utgangen av 2020.

• Premiepengene må gå til videre diabetesforskning.

• Diabetesforbundets tildelingskomite for forskningsmidler velger ut vinneren.

 

Gjelder for begge kategorier:

Kontaktinformasjon og begrunnelse sendes til post@diabetes.no

De nominerte vil bli kontaktet av Diabetesforbundet angående CV og publikasjonsliste.

 

Nominasjonsfrist: 20. juni 2020