Nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens.

Helsedirektoratet har utarbeidet Nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens. Både Norsk endokrinologisk forening og helsedirektør Guldvog understreker at dette ikke er en behandlingsretningslinje, men en retningslinje som gir anbefalinger for organisering av helsetilbudet og rettigheter for personer med kjønnsinkongruens.
logo retningslinje kjønnsinkongurens
Logo Hdir

 Retningslinjen gir et grunnlag og retning for utvikling av helsetjenestetilbudet og Helsedirektoratet oppfordrer helsetjenesten til samarbeid om anbefalingene i retningslinjen. Denne internasjonale retningslinjen legges ofte til grunn for utredning og behandling. Retningslinjen stiller en rekke krav til de som skal stille diagnosen kjønnsdysfori/kjønnsinkongruens, og normalt gjøres dette ikke av endokrinologer. Norsk endokrinologisk forening ønsker med dette å oppfordre våre medlemmer til å følge med i debatten rundt temaet. Samtidig minner vi om vårt ansvar for å bidra til at personer med mistenkt kjønnsinkongruens får sin rettighetsbestemte utredning, og eventuel behandling på forsvarlig grunnlag, jmf §9 i Etiske regler for leger.