AZ2021

AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening ønsker både
unge lovende og etablerte forskere fra hele Norge velkomne til
å søke om forskningsstipend innen diabetes. Søknadsfrist er 1.10.21
flyer

Stipendet på 75 000 NOK er ment å stimulere klinisk forskning i Norge
innen terapiområdet diabetes. Alle leger som forsker innen dette feltet ervelkomne til å søke.
Send søknad innen 1.oktober 2021 til:
atle.berger.egeland@astrazeneca.com
Gjennomgang av søknadene ognominasjon utføres av en uavhengig
komite oppnevnt av Norsk Endokrinologisk Forening
Annonsering av vinner på den internasjonale diabetesdagen 14. november 2021.