Norsk endokrinologisk forening

2021

AZ2021

AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening ønsker både
unge lovende og etablerte forskere fra hele Norge velkomne til
å søke om forskningsstipend innen diabetes. Søknadsfrist er 1.2.21
3. mai 2021
flyer