2021

22. desember 2021

Oppdatering Vintermøte

Arrangørene ønsker alle velkommen til Vintermøte på Røros 9.-11. mars! Program og påmelding er nå klart.
20. desember 2021

ECE 2022 - Save the date

Den 24. European Congress of Endocrinology arrangeres i år fysisk i Milano, Italia 21.-24. mai.
20. desember 2021

Ny dato! OUS Symposium 22. april 2022

Snart arrangeres det andre OUS symposiet, etter initiativ fra endokrinkirurgene. Dette er et tverrfaglig symposium innen diagnostikk og behandling av sykdommer i thyreoidea og parathyroidea. Detaljert program kommer senere. Tid: Fredag 22. april 2022, kl 09.30 - 16.00. Sted: Store auditorium, Forskningsblokka på Radiumhospitalet, Oslo." Påmelding sendes Else Marie Opsahl e.m.opsahl@medisin.uio.no
17. november 2021

Tildeling av forskningsstipend

AstraZeneca og Norsk endokrinologisk forening utlyste tidligere i år et forskningsstipend på NOK 75.000 for å stimulere klinisk forskning innen terapiområdet diabetes med søknadsfrist 01.10.2021.
10. november 2021

Vintermøte på Røros 9.-11. mars 2022

Vi ønsker alle velkommen til Vintermøte på Røros onsdag 9. – fredag 11. mars 2022! Vi gleder oss til å møtes fysisk igjen framfor digitale møter, og vi håper mange av dere tar turen til Røros!
20. oktober 2021

Ekstraordinært årsmøte

Minner om ekstraordinært årsmøte i Norsk endokrinologisk forening den 11.11.21 kl. 15-16 på Teams. Innkallingen er sendt på mail til medlemmer 12. oktober 2021, med lenke til møtet i mailen.
14. oktober 2021

Forsknings- og reisestipend for 2022

Neste frist for å søke om stipend fra Nils Normans minnefond eller Norsk Selskap for Endokrinologis reisefond er 1. februar 2022.
03. mai 2021

AZ2021

AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening ønsker både unge lovende og etablerte forskere fra hele Norge velkomne til å søke om forskningsstipend innen diabetes. Søknadsfrist er 1.10.21
31. januar 2021

Koronavaksinering ved endokrinologiske tilstander

På bakgrunn av mange spørsmål rundt kronavaksinering av pasienter med hormonsykdommer har Den europeiske endokrinologiforeningen (ESE) kommet med følgende anbefaling som Norsk endokrinologisk forening slutter seg til. Vi benytter anledningen til å understreke at vaksinering av prioriterte grupper foregår i kommunene.