Ekstraordinært årsmøte

Minner om ekstraordinært årsmøte i Norsk endokrinologisk forening den 11.11.21 kl. 15-16 på Teams. Innkallingen er sendt på mail til medlemmer 12. oktober 2021, med lenke til møtet i mailen.

Agenda: Konstituering av Interessegrupper i

a.      Hypofyse og binyrer   

b.      Diabetes, fedme og metabolisme

c.      Osteoporose og kalsium

d.     Tyreoidea

e.      Reproduktiv endokrinologi   

Ledere for gruppen er forespurt av styret. Det trengs imidlertid fortsatt flere medlemmer i samtlige grupper, og dere er fortsatt velkomne til å melde dere. Om det melder seg flere enn 6 deltakere vil det bli holdt valg under møtet (de som har meldt seg får i så fall beskjed på forhånd).

Styret vil komme med en innstilling om det ikke melder seg minimum fire deltakere til hver gruppe.

Vi håper gruppene kan bli viktige for videreutvikling og samordning av faget på tvers av regioner og samtidig være Foreningens ansikt utad når det gjelder faglige spørsmål. Se også vedlagte mandat.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å stille.