Norsk endokrinologisk forening

2021

Ny dato! OUS Symposium 22. april 2022

Snart arrangeres det andre OUS symposiet, etter initiativ fra endokrinkirurgene. Dette er et tverrfaglig symposium innen diagnostikk og behandling av sykdommer i thyreoidea og parathyroidea. Detaljert program kommer senere. Tid: Fredag 22. april 2022, kl 09.30 - 16.00. Sted: Store auditorium, Forskningsblokka på Radiumhospitalet, Oslo." Påmelding sendes Else Marie Opsahl e.m.opsahl@medisin.uio.no
20. desember 2021
Bilde av thyreoidea