Forsknings- og reisestipend for 2022

Neste frist for å søke om stipend fra Nils Normans minnefond eller Norsk Selskap for Endokrinologis reisefond er 1. februar 2022.