Tildeling av forskningsstipend

AstraZeneca og Norsk endokrinologisk forening utlyste tidligere i år et forskningsstipend på NOK 75.000 for å stimulere klinisk forskning innen terapiområdet diabetes med søknadsfrist 01.10.2021.
Susanna Fonneland Valland

Totalt fem søknader ble vurdert. Susanna Valland søkte om midler til å undersøke diabetes-relaterte underekstremitetsamputasjoner i Hedmark fylke i to tidsperioder og livskvalitet hos pasienter med diabetiske fotsår med og uten amputasjoner.  Studien vil utgjøre hennes doktorgradsprosjekt.

Komiteen, bestående av Eystein Husebye og Ragnar Martin Joakimsen, konkluderte med at prosjektet vil kunne gi viktig informasjon, er klinisk rettet og klart beskrevet. Komiteen valgte derfor å innstille Susanna Valland til AstraZencas kliniske diabetesstipend for 2021 for prosjektet «Lower limb amputations in persons with diabetes. Quality of life, time trends and validity of register data”.

Vi gratulerer!