Appell til EU om miljøgifter

ESE sendte 14. mars over en skriftlig appell til EU-kommisjonen om å oppdatere Restriction, Evaluation, and Authorisation of Chemicals (REACH) innen juni 2023. Norsk Endokrinologisk Forening støttet denne appellen, som er vedlagt under.
Verden som pasient