2023

01. mars 2024

Endelig program Vintermøtet 2024

Vedlagt endelig program Vintermøtet 2024.
02. februar 2024

Mangel på CRH

Det er mangel på CRH på ubestemt tid, og ESE har kommet med anbefalinger om alternative tester for differensialdiagnostikk av ACTH-avhengig Cushing, se vedlegg.
13. desember 2023

Mangel på Estradot

Per tiden er det vanskelig å få tak i Estradot depotplaster. Vedlagt veiledning om bytte til erstatningspreparater.
03. desember 2023

Stipendutlysning

Neste frist for å søke om stipend fra Nils Normans minnefond eller Norsk Selskap for Endokrinologis reisefond er 1. februar 2024. Dette er aller siste gang Nils Normanns minnefond lyses ut, og summen er derfor denne gangen de resterende NOK 117 396,-. Fra Norsk Endokrinologisk Selskap lyses det ut NOK 100 000,- som før. Søknader sendes til leder av NEF trine.finnes@sykehuset-innlandet.no med kopi til sekretær asne.bakke@sus.no. Se lenke til vedtekter under.
02. desember 2023

Påmelding Vintermøte 2024

Velkommen til Vintermøte 2024 i Tromsø 6.-8. mars med masse spennende på programmet, se vedlegg. Påmeldingsfrist via lenke under utvides til 14. februar 2024 kl 14.
03. november 2023

Tyreoidasykepleierutdanning

Ved Gøteborgs Universitet er det mulighet for å ta kurs i tyreoideasykdommer rettet mot sykepleiere. Søknadsfrist 30. november. Aktuelt for din avdeling? Se link.
03. november 2023

ECE 2024

Påmelding til ECE 2024, som finner sted i Stockholm 11.-14. mai, ligger nå ute! Gjør oppmerksom på frist for abstract 22. januar 2024. Sjekk nettsted!
25. oktober 2023

Mangel på Rocaltrol

Tiltak ved mangel på Rocaltrol overgang til Etalpha: Rocaltrol (kalsitriol) er 1,5-2 ganger så potent som Etalpha (alfakalsidiol). Ved bytte fra Rocaltrol til Etalpha bør dosen dobles dersom p-kalsium er under nedre referansegrense, og økes med 1,5 ganger dersom p-kalsium er innenfor referanseområdet. Det anbefales for de fleste blodprøvekontroll med kalsium, fosfat og kreatinin 1-2 uker etter skifte av medikament, og dersom tilfredsstillende blodprøvesvar ny kontroll etter 4 uker og 3 måneder. Ved ev. doseendring bør det tas ny blodprøvekontroll etter 1-2 uker. Pasienten bør gjøres oppmerksom på symptomer på hypokalsemi (nummenhet og prikninger i fingre og tær, muskelkramper) og hyperkalsemi (muskel-skjelettsmerter, kvalme, nedsatt matlyst, obstipasjon og magesmerter). Legemiddelverket sin informasjon finnes her https://www.legemiddelverket.no/legemiddelmangel/nyheter-om-legemiddelmangel-og-avregistreringer/mangel-pa-rocaltrol
16. september 2023

Benforskningssymposium

Torsdag 16. november arrangeres Benforskningssymposium for 20. gang på Voksenåsen konferansesenter. Se lenke for mer info.

Side 1 av 3