Reisestipend EndoBridge

Norsk Endokrinologisk Forening vil som i fjor dekke reise/opphold for en deltager på EndoBridge 19-22. oktober i Antalya, parallelt med at ECCE (Early Career Clinical Endocrinology) dekker deltageravgift.

Gamle byen i Antalya med bryggen. Foto: Colourbox.com

Interesserte LIS i endokrinologi kan sende begrunnet søknad til styrets leder Trine Finnes (Trine.E.Finnes@sykehuset-innlandet.no) med kopi til sekretær Åsne Bakke (asne.bakke@sus.no) med frist 15. august 2023. Tildeling skjer innen utgangen av august. Mottaker av støtten forventes å skrive en rapport fra kongressen til Indremedisineren.