Søk reisestipend sommerskole

Norsk Endokrinologisk Forening utlyser to reisestipend a kr 10 000 for LIS i endokrinologi som ønsker å delta på ESE sin sommerskole i Innsbruck 18.-21. juni 2023.
Innsbruck

Begrunnet søknad sendes til styrets leder Trine Finnes (Trine.E.Finnes@sykehuset-innlandet.no) med kopi til sekretær Åsne Bakke (asne.bakke@sus.no) innen 7. mai 2023. Bekreftelse på at arbeidsgiver gir fri til å delta må foreligge.  Tildeling skjer i forkant av påmeldingsfristen 22. mai 2023.

For program og mer informasjon - se lenke under.