Norsk endokrinologisk forening

Eldre artikler

Forskning og biomedisin

Det er nylig lansert nye nettsider for informasjon om medisinsk forskning og biomedisin
4. februar 2012

Egne nettsider for informasjon om medisinsk forskning og biomedisin er nylig lansert på http://www.legeforeningen.no/forskning

http://www.legeforeningen.no/id/165027http://www.legeforeningen.no/id/165027A7E35DF5C}