Norsk endokrinologisk forening

Eldre artikler

Forskning og biomedisinDet er nylig lansert nye nettsider for informasjon om medisinsk forskning og biomedisin
4. februar 2012

Egne nettsider for informasjon om medisinsk forskning og biomedisin er nylig lansert på http://www.legeforeningen.no/forskning og http://www.legeforeningen.no/id/165027 

http://www.legeforeningen.no/id/165027http://www.legeforeningen.no/id/165027A7E35DF5C}