Norsk endokrinologisk forening

Eldre artikler

Stipendutlysning fra Astra Zeneca

03. mai 2020
AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening ønsker både unge lovende og etablerte forskere fra hele Norge velkomne til å søke om forskningsstipend innen diabetes

Vintermøtet 2019

08. desember 2018
Takk for stor deltakelse, gode innlegg og hyggelig samvær på Scandic Hotell Lillehammer 6.-8. mars 2019. Vintermøtet er blitt et viktig møtepunkt for norske endokrinologer, og vi håper at alle på sitt vis hadde faglig utbytte av å delta. Gratulasjoner går til Kari Anne Sveen for beste abstract (Circulating autoantibodies are associated with less coronary artery atherosclerosis in long term type 1 diabetes) og til Gunn Helen Moen for tildeling av midler fra Nils Normans Minnefond som bidrag til et 2 års opphold ved University of Brisbane, Australia for å fortsette sine studier genetikk ved type 2 diabetes.

Pasientinformasjon hypoparatyreoidisme

09. august 2016
ESE har laget en pasientinformasjon for hypoparatyreoidisme som nå er oversatt til norsk.

Nasjonal veileder i Endokrinologi

01. desember 2015
Nasjonal veileder i Endokrinologi ble oppdatert våren 2018!

Nytt steroidkort ved binyrebarksvikt

25. januar 2013
Det er nå kommet nye steroidkort til bruk for pasienter med primær eller sekundær binyrebarksvikt.

Forskning og biomedisin

04. februar 2012
Det er nylig lansert nye nettsider for informasjon om medisinsk forskning og biomedisin

Nytt om Nasjonale faglige retningslinjer for Diabetes

12. januar 2012
Nasjonale faglige retningslinjer for Diabetes ligger nå som søkbar html-versjon. Brukerversjonen beregnet på pasienter, ligger også som html-versjon