Stipendutlysning fra Astra Zeneca

AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening ønsker både unge lovende og etablerte forskere fra hele Norge velkomne til å søke om forskningsstipend innen diabetes
Illustrasjon utlysning
Illustrasjon utlysning

Stipendet på 50 000 NOK er ment å stimulere klinisk forskning i Norge innen terapiområdet diabetes. Alle leger som forsker innen dette feltet er velkomne til å søke.

Søknaden må inneholde:

  • Prosjektplan maks 5 A4-sider
  • Økonomisk plan
  • Beskrivelse av hvilke stipender og donasjoner som tidligere er søkt og innvilget for samme prosjekt.
  • CV og attest fra oppdragsgiver/leder som dokumenterer søkerens kvalifikasjoner og ansettelsesforhold 

Send søknad innen 30/9-2020 til atle.berger.egeland@astrazeneca.com

Gjennomgang av søknadene utføres av en uavhengig komite oppnevnt av Norsk Endokrinologisk Forening.

Annonsering av vinner på diabetesdagen 14 nov 2020. 

Kontaktpersoner: Eystein S Husebye, leder NEF, tlf99404788 og Atle Egeland, medisinsk rådgiver AstraZeneca, tlf95192674